นักบุญ ฟรังซิสกา แห่งโรม นักบวช
ระลึกถึงวันที่ 9 มีนาคม

(1384-1440)

 

นักบุญ ฟรังซิสกา แห่ง โรม เป็นสตรีมีสกุล ได้รับการศึกษาอบรมเป็นอย่างดี และเป็นตัวอย่างของคริสตชนในเรื่องการเป็นภรรยาที่ดี มารดา แม่หม้าย และนักบวชที่ดี

ในกรุงโรมเองได้มีการรบราฆ่าฟันกันอย่างนองเลือด และผู้คนแม้แต่ครอบครัวของเธอเอง ก็ต้องพลอยตกอยู่ในความทุกข์โศกอันแสนจะเจ็บปวดและต้องทรมานอย่างแสนสาหัส แต่เธอเองกลับสามารถพบความสงบในการมีชีวิตชิดสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า ในระหว่างพวกคนป่วยที่เธอได้อุทิศตนให้ด้วยใจรัก และด้วยความอดทนนั้น ก็มีสามีของเธออยู่ด้วยคนหนึ่ง ซึ่งต้องตรึงติดอยู่กับเตียงนอน เพราะอาการป่วยที่ค่อนข้างหนัก

และเพื่อที่จะสามารถให้บริการจัดหาที่พักพิงอาศัยให้กับคนป่วยชนิดต่างๆได้ดีกว่า ในปี 1425 ฟรังซิสกา ได้ตั้งคณะ Oblate Olivetane di Santa Maria Nuova  ซึ่งต่อมาผู้คนนิยมเรียกกันว่าคณะ Oblate di Tor de’ Specchi.

เมื่อเธอได้สูญเสียสามีในปี 1436  ตัวเธอเองก็ได้เข้าอยู่ในคณะที่เธอได้ตั้งขึ้น เธอได้กลายเป็น “หญิงผู้น่าสงสารแห่งตราสเตเวเร” เธอได้ทำการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ อันมากมายของเธอกับชีวิตเพ่งฌานให้เข้ากันได้เป็นอย่างดี พระศาสนจักรสถาปนาเธอเป็นนักบุญเมื่อปี 1608

ในบูชามิสซาในวันนี้ให้เราได้คิดถึงผู้ที่เป็นมารดาเป็นพิเศษ ให้ได้รับพละกำลังจากบูชามิสซานี้ เพื่อจะได้นำความรักไปสู่ครอบครัวของตนและไปสู่โลกด้วยทุกๆวัน 

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ