นักบุญ เปโตร ดามีอาโน
พระสังฆราชและนักปราชญ์

ระลึกถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์

นักบุญ เปโตร คามีอาโน เกิดที่เมืองราแวนนา ในครอบครัวที่ยากจน ท่านมีพี่ชายคนโตที่คอยรับธุระเอาใจใส่เลี้ยงดูอย่างบิดามารดา พี่ชายของท่านคนนี้ได้ช่วยจัดการให้ท่านได้รับการศึกษา ดังนั้นท่านจึงอยากจะเรียกตัวเองว่า เปโตรของพี่ดามีอาโน (เพราะพี่ชายคนโตของท่านคนเขามักเรียกกันว่า ดามีอาโน) ท่านได้รับการศึกษาที่เมืองราแวนนา ฟาแอนซา และที่เมืองปาดัว ต่อมาท่านได้เข้าเป็นฤาษีในคณะนักบวชคัลมาโดเลเซ บ่อยทีเดียวที่ท่านได้รับหน้าที่ให้ไปเทศน์สอนประชาชน และให้ทำการปฎิรูปอารามฤาษีต่างๆ

พระสันตะปาปา สเตฟาโนที่ 9 ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นพระสังฆราช-คาร์ดินัล ของเมืองออสตีอา ท่านได้ต่อสู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้พระศาสนจักรให้พ้นจากผลประโยชน์ทางโลก ทั้งได้ทำการต่อสู้โต้ตอบกับความตกต่ำทางด้านความรู้ และด้านศีลธรรมของพวกพระสงฆ์นักบวช และดังนี้ท่านได้ช่วยเปิดหนทางให้กับเพื่อนสนิทของท่าน ชื่อฮิลเดอบรันด์ ซึ่งต่อมาได้รับเลือกให้เป็นสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 7 ให้ทำการปฏิรูปพระศาสนจักรในเวลาต่อมา แต่ว่าเพื่อจะเป็นผู้ที่สมควรในการทำการปฏิรูปพระศาสนจักร ท่านเองมิได้เคยหยุดหย่อนที่จะทำการปฏิรูปตัวเองเสียก่อน โดยการเจริญชีวิตที่เคร่งครัดและศักดิ์สิทธิ์ เพราะงานเขียนเป็นจำนวนมากของท่าน อันเปี่ยมไปด้วยความรักร้อนแรงต่อพระเจ้า และเพราะบทบาทที่สำคัญของท่านในการช่วยปฏิรูปพระศาสนจักร พระสันตะปาปาเลโอที่ 12 ได้ให้เกียรติแด่ท่าน โดยประกาศแต่งตั้งท่านให้เป็น “นักปราชญ์ของพระศาสนจักร” ในปี 1828

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้คริสตชนทุกคนได้ระลึกเสมอว่า มีหน้าที่ที่จะทำการชำระล้างพระศาสนา ให้สะอาดบริสุทธิ์โดยเริ่มจากตัวเองก่อน
2. ขอให้การปฏิรูปทุกชนิดของพระศาสนจักรมุ่งไปสู่พระคริสตเจ้า
3. ขอให้บูขามิสซาบันดาลให้เรามีจิตสำนึกว่า เราต้องทำการปฏิรูปชีวิตของเราเสียก่อน อย่างสม่ำเสมอ
4. ขอให้ความพยายามในการที่จะปฏิรูป ได้เกิดจากความเสียสละโดยไม่ห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ