นักบุญเจ็ดองค์ผู้ตั้งคณะรับใช้พระแม่มารีย์
ระลึกถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์

พ่อค้าเจ็ดคนชาวเมืองฟลอเรนซ์ได้ละทิ้งอาชีพทำมาค้าขายของตน เพื่อที่จะแสวงหาความศักดิ์สิทธิ์ ในการเลียนแบบพระนางพรหมจารีมารีย์ โดยให้ความเคารพและประกาศเทศน์สอน “มหาทุกข์” ของพระนางเป็นพิเศษ การระลึกถึงพวกท่านในวันนี้ พระศาสนจักรทำไปพร้อมๆ กับการฉลองวันครบรอบของการสิ้นชีวิตของ อะเล็กซีโอ ฟัลโกนีเอรี ซึ่งเป็นคนหนึ่งในผู้ร่วมตั้งคณะ 7 คน ท่านเหล่านี้ได้เดินทางไปเทศน์สอนตลอดทั่วแว่นแคว้นทอสกานา ส่วนสำหรับตัวพวกท่านเอง ก็ได้สร้างบรรยากาศของชีวิตนักบวชขึ้น โดยใช้วินัยของนักบุญเอากุสติน และให้ชื่อคณะนักบวชนี้ว่า “คณะรับใช้” ซึ่งพระศาสนจักรได้รับรองอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 1304

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ข้าแต่พระนางมารีย์ โปรดช่วยเตือนเราให้หมั่นรำพึงถึงการทรมานและความตายของพระคริสตเจ้า
2. ขอให้ “มหาทุกข์” ของพระนางมารีย์ จงเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังทนทุกข์ยากลำบาก
3. ข้าแต่พระนางมารีย์ โปรดช่วยสอนเราให้รู้จักช่วยเหลือและบรรเทาคนป่วยและผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหง
4. ข้าแต่พระนางมารีย์ โปรดอย่าให้เราต้องทำให้ใครคนใดคนหนึ่ง ต้องทุกข์ทรมานยากลำบาก เพราะตัวเราเป็นต้นเหตุ

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ