นักบุญ สกอลัสติกา พรหมจารี
ระลึกถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์

นักบุญ สกอลัสติกา เป็นน้องสาวของนักบุญ เบเนดิก เธอได้ตามพี่ชายในเรื่องชีวิตนักบวช และดู เหมือนว่าจะมีหญิงสาวอีกบางคนมาใช้ชีวิตแบบนักบวชกับเธอ เธอเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความนบนอบ เพื่อว่าพระจิตเจ้าจะได้ทำงานในตัวเธออย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับตัวเธอเองและหมู่คณะเล็กๆ ของเธอ เธอได้ตั้งอารามนักบวชหญิงคณะเบเนดิกตินขึ้นที่พลอมนาริโอลา ใกล้ๆ มอนเตคาลิโน และเป็นอธิการิณีของคณะ เธอยอมรับว่าชีวิตการเพ่งฌานต้องมาก่อนอะไรอื่นหมด นักบุญ เกรกอรี่ องค์ใหญ่ ได้พูดถึงเธอในหนังสือ “บทสนทนา” (II , 33 - 34) ว่า เธอเป็นผู้ที่ทำให้รูปแบบของชีวิตภายในของนักบุญ เบเนดิก สมบูรณ์ครบครัน เธอมีวิญญาณที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ชีวิตทั้งชีวิตของเธอเป็นชีวิตของการเพ่งฌาน และเธอก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ชีวิตนี้ เธอถือวินัยตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัด นักบุญเบเนดิก ผู้พี่ชายได้แลเห็นเธอขึ้นสวรรค์ ในรูปของนกพิราบ

ความรักต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดหมดเป็นสิ่งใหม่ของคริสตศาสนา และพระศาสนจักรได้รำพึงถึงความจริงประการนี้ในมิสซา เพราะว่าทุกมิสซาเป็นยัญบูชาที่ทรงชีวิตในยัญบูชาของพระคริสตเจ้าซึ่งได้มอบชีวิตของพระองค์เองให้กับประชากรของพระองค์

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้หญิงสาวที่พระคริสตเจ้าได้เรียกให้ถือศีลพรหมจรรย์ได้ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ตลอดไป
2. ขอให้ผู้ที่ถวายตัวแด่พระเป็นเจ้า ได้เจริญชีวิตโดยถือความรักเป็นใหญ่
3. ขอให้แต่ละคนเจริญชีวิตโดยรักพระคริสตเจ้า และรักพระองค์ในเพื่อนมนุษย์
4. ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดให้เราได้เจริญชีวิตอย่างบริสุทธิ์เหมาะสมกับพระองค์