นักบุญ อากาทา พรหมจารีและมรณสักขี
องค์อุปถัมภ์ของผู้เป็นมะเร็งหน้าอก ผู้ถูกข่มขืน
ระลึกถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์


การเคารพให้เกียรตินักบุญ อากาทา นี้ได้เป็นที่แพร่หลายมากในเกาะซิซี่ลี่ และเป็นต้นที่เมืองคาทาเนีย ซึ่งถือว่าคงจะเป็นสถานที่ที่เธอได้รับมงกุฎของการเป็นมรณสักขี ในสมัยของจักรพรรดิเดซีอุส โดยการถูกทรมานอย่างแสนสาหัส และถูกย่างให้ตายทั้งเป็นบนถ่านไฟที่ลุกโชน เพราะเหตุที่เธอยืนยันที่จะปกป้องความบริสุทธิ์

จากศตวรรษที่ 6 เป็นต้นมา การเคารพให้เกียรติเธอก็ได้แพร่หลายขยายออกไปสู่พระศาสนจักรสากลทั่วโลก และที่โรมเองได้มีการสร้างวิหารถวายเป็นเกียรติแด่เธอ 2 แห่งด้วยกัน นักบุญอากาทาเป็นองค์อุปถัมภ์ของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งหน้าอก ผู้ถูกข่มขืน

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้ศักดิ์ศรีของสตรีได้เป็นที่ยอมรับรู้กันในโลกปัจจุบันนี้
2. ขอให้บรรดาสตรีได้รู้จักป้องกันความเป็นพรหมจรรย์ของตนให้พ้นจากการถูกเหยียดหยามหมิ่นประมาท
3. ขออย่าให้สื่อมวลชนของสังคมได้ทำให้ศักดิ์ศรีของสตรีลดต่ำลงไปเลย