นักบุญ อันสการ์ พระสังฆราช
นักบุญ บลาซีโอ
พระสังฆราชและมรณสักข
ระลึกถึงวันที่ 3  กุมภาพันธ์

นักบุญ อันสการ์  เกิดที่เมืองปิคคาร์เดีย ในประเทศฝรั่งเศส ได้เข้าเป็นฤาษีคณะเบเนดิกติน  ท่านได้ แสดงให้เห็นว่าตัวท่านเองเป็นผู้มีความสามารถ และได้รับการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีในงานแพร่ธรรม

ท่านได้ตอบรับคำเชื้อเชิญของกษัตริย์เฮราลด์แห่งเดนมาร์ก เฮราลด์ ซึ่งได้กลับใจ และได้ออกเเดินทางไปสู่ประเทศเดนมาร์กในฐานะผู้แพร่ธรรม จากนั้นได้เดินทางไปแพร่ธรรมที่ประเทศสวีเดน และได้สร้างวัดทางคริสตศาสนาแห่งแรกของสวีเดนขึ้น ท่านได้รับการขนานนามว่าเป็น  “ธรรมทูตของทวีปยุโรปตอนเหนือ” และได้เป็นพระสังฆราชองค์แรกของเมืองฮัมบูร์กในปี 831 ท่านได้ทำงานป้องกันความเชื่อในแถบภาคกลางของประเทศเยอรมันด้วย

พระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่  4 ได้ส่งท่านให้ไปประกาศพระศาสนาในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย การเทศนาสั่งสอนของท่านแม้ว่าจะพบกับอุปสรรคนานัปการ  แต่ก็ได้ผลยิ่งใหญ่อันเป็นที่บรรเทาใจให้กำลังใจ แก่ท่าน คือการกลับใจของกษัตริย์ โอลาฟ แห่งประเทศสวีเดน และการกลับใจของกษัตริย์เอริดแห่งจัตแลนด์ ท่านนักบุญอันสการ์นับได้ว่า เป็นธรรมทูตที่เข้าไปเผยแผ่พระศาสนาในสแกนดิเนเวียเป็นคนแรก และท่านได้มรณภาพที่เบรเมนในวันที่ 3 กุมภาพันธ์

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ชีวิตของคริสตชนคือการทำความรู้จักกับพระคริสตเจ้าให้มากที่สุด
2. ขอให้กลุ่มคริสตชนทุกกลุ่มตามท้องถิ่นต่างๆ หมั่นฟังพระวาจาของพระเจ้า
3. ขอให้ความเชื่อและชีวิตของเรามีความสัมพันธ์กัน และให้ปรากฎออกมาในรูปของกิจการต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา
4. ข้าแต่พระคริสตเจ้า ขอโปรดให้ทวีปยุโรปได้มีเอกภาพในความเชื่อ เดียวกันด้วยเถิด

นักบุญ บลาซีโอ   เป็นพระสังฆราชของเมืองเซบาสเต (เวลานี้คือเมือง ซีบุส ในประเทศตุรกี) ท่าน เป็นนักบุญมรณสักขีองค์หนึ่งในบรรดามรณสักขียุคท้าย ๆ  ของการเบียดเบียนสมัยอาณาจักรโรมัน  

การ เคารพให้เกียรติท่านนั้นเป็นที่แพร่หลายกันมาก    ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากธรรมเนียมของการอวยพรที่คอ เพื่อระลึกถึงอัศจรรย์ที่ท่านได้ทำไว้ 

คือเรื่องมีอยู่ว่า ท่านได้ช่วยเด็กคนหนึ่งให้ปลอดภัยจากการเกือบหายใจไม่ออกเพราะก้างปลาติดคอ ท่านถูกจับ ถูกทรมานอย่างแสนสาหัส และถูกตัดศีรษะในที่สุด เพราะการปกป้องความเชื่อของท่าน

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดให้ความผิดหลงและความหลอกลวงออกไปให้ ห่างไกลจากพวกเรา
2. ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยเราให้พ้นจากภยันตรายทางฝ่ายวิญญาณและทางฝ่ายร่างกาย
3. ขอให้ปากของเราจงประกาศพระวรสารของพระคริสตเจ้าในโลก