แม่พระแห่งความสว่าง

รูปภาพวัดพระนางพรหมจารีมารีอาของศาสนจักรคอปติกในเมืองเซเทาน์ ประเทศอียิปต์ ที่แม่พระมาประจักษ์หลายครั้ง
ตอนกลางคืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 1968 บนหลังคามีโดมอยู่ห้าอัน โดมอันกลางใหญ่ที่สุด สูงประมาณ 12 เมตรจากพื้น
ล้อมรอบด้วยโดมสี่อัน ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า สูง 9 เมตรจากพื้น

รูปพระนางพรหมจารีอามารีอา
อุ้มพระกุมารเยซูในอ้อมแขน
รูปแม่พระมองเห็นทั้งพระกาย
มีนกพิลาปอยู่เหนือพระเศียรเหนือวัด
นกพิลาปแสงสว่างเจ็ดตัว
บินเป็นรูปกางเขนเหนือวัด

แม่พระคุกเข่าสวดหน้ากางเขน
บนหลังคาวัดพระนางพรหมจารีมารีอา

พระได้ประจักษ์ที่เมืองเซเทาน์ประเทศอียิปต์ ลอยอยู่ในอากาศ เหนือโบสถ์นักบุญมาร์โก ของศาสนจักรคอปติก สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ คริสตชนเชื่อว่าพระเยซูเจ้า พระมารดามารีอา และนักบุญยอเซฟได้มาพำนัก ณ ที่ตั้งของวัด ระหว่างประทับอยู่ในประเทศอียิปต์

การประจักษ์หลายร้อยครั้งได้เกิดขึ้นในเวลากลางคืน และแม่พระมีแสงสว่างล้อมรอบพระกายตลอดเวลา

ศาสนจักรคอปติกมีวันฉลองพระนางพรหมจารีมารีอาทั้งหมด 32 วัน วันฉลองสุดท้ายตรงกับวันที่ 2 เมษายน ซึ่งเป็นวันฉลองแม่พระแห่งความสว่าง

เวลา 8:30 นาฬิกา ตอนค่ำ ในวันที่ 2 เมษายน 1968 แม่พระได้ประจักษ์บนหลังคาโบสถ์ ในท่าคุกเข่าหน้ากางเขน มีแสงสว่างไสวล้อมรอบพระกาย

ชายคนแรกที่เห็นพระนาง เป็นชาวมุสลิม ชื่อ ฟาโรก โมฮัมเมด อัดวา และกำลังจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดแผลเรื้อรัง ซึ่งรักษาไม่ได้ วันรุ่งขึ้น เมื่อเขาเข้าห้องผ่าตัดตามหมอนัดหมาย หมอตรวจพบว่าเขาได้หายจากโรคร้ายนั้นโดยสิ้นเชิง

วาตานี หนังสือพิมพ์อียิปต์ รายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 21 เมษายน 1968 หญิงศรัทธาหลายคนได้เห็นแม่พระ การประจักษ์ครั้งแรกนานชั่วครู่เดียว

เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน แม่พระได้ประจักษ์ในเวลากลางคืน และบางครั้ง พร้อมด้วยนกพิลาปสีขาวบินใกล้ๆพระนาง ก่อนการประจักษ์จะมีแสงสว่างในท้องฟ้า สวยงามมาก เหมือนเพชรนิลจินดามีแสงระยิบระยับหล่นจากฟ้า

สองปีแรก แม่พระประจักษ์ประมาณ 2 หรือ 3 ครั้งต่อสัปดาห์

การประจักษ์เหล่านี้ดึงดูดความสนใจของฝูงชนมหึมาในตอนกลางคืน บางครั้งมีคนมาชมถึง 250,000 คน เป็นชาวคริสต์ ชาวยิว ชาวมุสลิม คนที่ไม่มีความเชื่อ และอื่นๆมากมาย การประจักษ์นี้เป็นของขวัญของแม่พระที่ทรงประทานแก่นานาชาติ

ในที่สุดการประจักษ์ได้สิ้นสุดลงในปี 1971 ทิ้งไว้ซึ่งบรรยากาศแห่งความเป็นหนึ่งเดียว สันติสุข และหลายๆคนได้รับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างมหัศจรรย์

พระประมุขแห่งศาสนจักรคอปติกในประเทศอียิปต์ได้ยอมรับการประจักษ์เป็นพระองค์แรก และต่อมาพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกก็ยอมรับด้วย

พระคาร์ดินัลสตีฟันโนสแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกได้ทำการสอบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วน และส่งรายงานถวายพระสันตะปาปาปอลที่ 6 ในเดือนพฤษภาคม 1968 พระองค์ทรงยืนยันว่า มารดาพระเจ้าได้ทรงเสด็จจากสวรรค์มาเยี่ยมลูกๆของพระนางในโลก

ในการประจักษ์เหล่านี้แม่พระไม่ได้ประทานสารแม้แต่ฉบับเดียว พระนางได้ประจักษ์หลายครั้งในท่าคุกเข่าสวดภาวนา เหมือนเชิญชวนเราทุกคนให้หมั่นสวดภาวนาทุกๆวัน นกพิลาปจะบินร่อนเป็นรูปไม้กางเขน เพื่อถวายพระเกียรติและพระสิริโรจนาแด่พระเป็นเจ้า

คำอธิบาย : ตามความคิดเห็นของผู้เรียบเรียงบทความนี้ สิ่งที่แม่พระปรารถนาให้ลูก ๆ ของพระนางทำก็คือ

(1) ทุกวันเราควรสวดภาวนา ทำพลีกรรม และใช้โทษบาป การสวดลูกประคำเป็นบทภาวนาที่ดีครบบริบูรณ์

(2) พระนางมารีอาเป็นพระมารดาของพระเยซูเจ้า หรือ มารดาพระเจ้า พระนางเป็นผู้ทำให้การไถ่บาปมนุษยชาติเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เพราะพระนางได้ตอบสนองสารของพระเป็นเจ้าจากอัครเทวดาคาเบรียลว่า "ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้พระเป็นเจ้า จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน" ทันทีพระนางได้ทรงครรภ์โดยพระฤทธานุภาพของพระจิตเจ้า พระนางเป็นแสงสว่างแห่งความรอดของมนุษย์ทั้งมวล เราจึงถวายพระนามว่า แม่พระแห่งความสว่าง

(3) ไม้กางเขนเป็นเครื่องมือแห่งการไถ่บาปของโลก พระเยซูคริสตเจ้าถูกตรึงบนไม้ กางเขน และซื้อความรอดของมนุษย์ทุกคนด้วยพระโลหิตทุกหยดในพระกายของพระองค์จากปิศาจ เจ้าแห่งความมืด พระองค์ได้เอาชนะบาปและความตาย และเปิดประตูสวรรค์ต้อนรับเราทุกคน การคุกเข่าสวดภาวนาต่อหน้ากางเขนของพระมารดามารีอา หมายถึงการเดินรูปสิบสี่ภาค คนที่ชอบเดินรูปอย่างสม่ำเสมอเป็นที่โปรดปรานของพระเยซูคริสตเจ้า นอกจากนี้พระองค์เป็นพระมหาไถ่องค์เดียวของมนุษยชาติ พระองค์ได้ตรัสว่า "เรา คือ หนทาง ความจริง และชีวิต ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในที่มืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต"

บทสวดก่อนเดินรูปแต่ละสถาน
โอ้ พระคริสตเจ้า ข้าพเจ้านมัสการถวายเกียรติแด่พระองค์ เพราะพระองค์ไดทรง้ไถ่โลกด้วยไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

(4) นักบุญยอเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักร และคริสตชนทุกคน คำภาวนาที่เราควรสวดขอท่านทุกๆวัน ก่อนเข้านอน คือ

เยซู มารีอา โยเซฟ ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจ สติปัญญา และชีวิตแด่ท่าน
เยซู มารีอา โยเซฟ โปรดช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตาย
เยซู มารีอา โยเซฟ โปรดช่วยข้าพเจ้าสิ้นใจอย่างราบรื่นในศีลในพรของท่าน อาแมน

(5) เราควรสวดบทนี้ทุกวัน และเมื่อเราต้องการขอพระพรของพระจิตเจ้าในการทำงาน หรือการแก้ไขปัญหาประจำวัน

เชิญพระจิต
เชิญเสด็จมาพระจิตเจ้าข้า เชิญมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษ
และบันดาลให้เร่าร้อนด้วยความรักต่อพระองค์
โปรดส่งพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
แล้วพระองค์จะนิมิตแผ่นดินขึ้นใหม่
ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์สอนใจสัตบุรุษด้วยความสว่างของพระจิต
ขอให้เราทราบซึ้งในความเที่ยงตรงด้วยพระจิตนั้น
และให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์เสมอ

เดชะพระสวามีคริสตเจ้า อาแมน

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลนครราชสีมา