นักบุญโทมัส แบคเก็ท พระสังฆราชและมรณสักขี
ระลึกถึงวันที่ 29 ธันวาคม

ในพระราชสำนักของประเทศอังกฤษ เหตุการณ์อันน่าเศร้าสลดที่ได้เกิดขึ้นกับนักบุญ ยอห์นฟิชเชอร์ และนักบุญ โทมัส มอร์ ในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 นั้น เหตุการณ์อย่างเดียวกันนี้ก็ได้อุบัติขึ้นก่อนหน้านั้นเป็นเวลาถึงสี่ศตวรรษในสมัยของกษัตริย์เฮนรี่ที่ 2 คือ ได้เกิดขึ้นกับนักบุญโทมัส แบคเก็ท พระอัครสังฆราชแห่งเมืองแคนเทอเบอรี

นักบุญโทมัส แบคเก็ท เป็นผู้ที่ได้อุทิศตัวเองทำงานให้กับประเทศอังกฤษด้วยพรสวรรค์พิเศษ กษัตริย์เฮนรี่ที่ 2 ประสงค์จะแต่งตั้งท่านเป็นอัครเสนาบดี แต่ว่าให้หลังไปอีก 7 ปี กษัตริย์กลับทรงเลือกท่านให้เป็นอัครสังฆราชแห่งเมืองในพระศาสนจักรอย่างเด็ดขาด เพราะสาเหตุดังกล่าวนี้ ท่านจึงได้ถูกจับกุม แต่ท่านได้ชิงหนีไปขอลี้ภัยในประเทศฝรั่งเศสในอารามฤาษีที่ปอนตีญีเสียก่อน และเพราะชื่อเสียงแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ท่านได้ถูกเรียกกลับประเทศอังกฤษ แต่ท่านก็ยังรักษาความใจเด็ดของท่านไว้ และนี่เองเป็นสาเหตุให้ท่านต้องได้รับความเกลียดชังจากพวกศัตรูของท่าน ที่สุดท่านถูกกระทำฆาตกรรมในอาสนวิหารของท่านเอง

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้บรรดานายชุมพาบาลจงปกป้องสัตบุรุษของตนจากผู้มีอำนาจทั้งหลาย
2. ขอให้แต่ละคนจงทำตามมโนธรรมของตนด้วยความกล้าหาญ
3. ขอให้ค่านิยมอันสูงส่งของความเชื่อ และของพระศาสนจักรได้รับการปกป้องรักษาไว้ อย่างเต็มกำลัง ความสามารถด้วยเถิด

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ