นักบุญเปโตร คานีซีอุส พระสงฆ์และนักปราชญ์
ระลึกถึงวันที่ 21 ธันวาคม

นักบุญเปโตร คานีซีอุส เกิดที่นีเมกา ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้บวชเป็นพระสงฆ์ในคณะเยซูอิต และได้อุทิศตนให้กับงานปฏิรูปศาสนาคาทอลิก โดยอาศัยการเทศน์สอนและโดยการแต่งหนังสือคำสอนคาทอลิกเล่มแรก และคู่มือข้อความเชื่อ คำสั่งสอนต่างๆ ของพระคริสตศาสนา ท่านได้ตั้งบ้านเณรหลายแห่งด้วยกันสำหรับคณะเยซูอิตในประเทศเยอรมันนี

หนังสือคำสอนของท่านนั้นมีชื่อเสียงมาก ท่านได้เขียนไว้เพื่อป้องกันความเชื่อคาทอลิกจากความหลงผิดต่าง ๆในสมัยของท่าน หนังสือคำสอนนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ และมีการพิมพ์ใหม่อยู่เรื่อยๆ กว่า 400 ครั้งด้วยกัน หนังสือคำสอนของท่านดีตรงที่ว่าท่านได้ให้ความสำคัญของอายุและสภาพแวดล้อมของผู้เรียนคำสอนที่แตกต่างกัน ท่านหมั่นศึกษาเล่าเรียนคำสั่งสอนต่างๆ ของพระศาสนจักร ท่านรักที่จะอ่านบทเขียนต่างๆของบรรดาปิตาจารรย์ ท่านได้เข้าร่วมในสภาสังคายนาแห่งเมือง เตรนในฐานะนักเทววิทยาและได้สอนเทววิทยาที่เมืองโบโลญา ท่านได้เป็นที่ปรึกษาของพระสันตะปาปาและเจ้านายหลายพระองค์ด้วยกัน

ในช่วงระยะเวลา 30 ปีสุดท้าย ท่านได้เจริญชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมันนี ณ ที่นี้ท่านได้พยายามฟื้นฟูชีวิตของพระศาสนจักร จนท่านได้รับการขนานนามว่า “ธรรมทูตคนที่สองของประเทศเยอรมันนี” ต่อจากนักบุญบอนีฟาส การที่ประเทศเยอรมันนีและประเทศออสเตรียมีคาทอลิกที่เข้มแข็ง เราต้องถือว่าเป็นหนี้บุญคุณท่านมาก พระสันตะปาปาปีโอที่ 11 ได้ประกาศแต่งตั้งท่านเป็นนักบุญ และให้เป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักรในปี 1925

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้คริสตชนทุกคนได้มีส่วนสนับสนุนงานคำสอน
2. ขอให้การอบรมผู้สอนคำสอนได้เป็นงานชิ้นแรกของการอภิบาลสัตบุรุษ
3. ขอให้พระคริสตเจ้าและธรรมล้ำลึกของพระองค์เป็นศูนย์กลางของวิชาคำสอน
4. ข้าแต่พระคริสตเจ้า ขอพระองค์ทรงบันดาลให้มีผู้สอนคำสอนที่ดีจำนวนมากๆ ในพระศาสนจักร

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ