นักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน พระสงฆ์ และนักปราชญ์
ระลึกถึงวันที่ 14 ธันวาคม


ฮวน เด เยเปส เกิดที่ฟอนติเวรอสใกล้ๆกับเมืองอาวีลา ในประเทศสเปน ท่านได้เข้าอารามคาร์แมล(ชาย) ในปี 1563 เมื่อมีอายุได้ 20 ปี ในสมัยที่ชีวิตนักบวชในด้านระเบียบวินัยหย่อนยานมาก

เพราะแรงกระตุ้นของนักบุญเทเรซาแห่งอาวีลาซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกัน ท่านได้พยายามทำการปฏิรูปนักบวชคณะนี้ให้กลับไปสู่ชีวิตที่เคร่งครัดดังเดิม เพราะงานปฏิรูปคณะนี่เองที่ได้ทำให้ท่านต้องถูกขับไล่ออกจากอาราม จนกระทั่งต้องถูกจับขังคุก แต่ว่าในคุกนี่เองที่ท่านได้เขียนบทโคลงเกี่ยวกับชีวิตชิดสนิทกับพระ ที่เราถือว่ามีความไพเราะและสละสลวยที่สุดสำหรับทุกยุคทุกสมัย เนื่องจากท่านเป็นคนที่เคร่งครัดและเคร่งขรึม จึงถูกนักบุญเทเรซาซึ่งมีนิสัยชอบสนุกหยอกล้อเอาบ่อยๆ แต่อย่างไรก็ตามนักบุญเทเรซาก็เคารพยกย่องท่านมาก

ความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ที่ท่านได้สู้ทนนั้น ได้สอนท่านให้ค้นหาธรรมล้ำลึกแห่งไม้กางเขน และให้ก้าวหน้าบนหนทางแห่งชีวิตเพ่งฌาณขั้นสูงสุด และจากประสบการณ์แห่งชีวิตเพ่งฌานของท่านนี้เอง ท่านได้เขียนและได้บรรยายระยะขั้นตอนต่างๆ ที่วิญญาณ ซึ่งกำลังแสวงหาความบริบูรณ์จะต้อง เดินเข้าไป คำสอนนี้มีอยู่ในหนังสือเกี่ยวกับเทววิทยาชีวิตภายในของท่าน และพระศาสนจักรเองก็ถือว่า เป็นคำสอนที่มีคุณค่ายิ่ง ทั้งได้มอบ คำสอนนี้ให้กับบรรดาสัตบุรุษทั้งหลายด้วย และหนังสือที่ท่านเขียนไว้ เช่น “สู่เขาคาร์แมล” “คืนมืดมนของวิญญาณ” “บทเพลงแห่งชีวิตภายใน” “เพลงรักอันร้อนแรง” ฯลฯ ท่านแลเห็นว่า แก่นแท้ของพระศาสนจักรอยู่ที่การมีชีวิตชิดสนิทกับพระคริสตเจ้า เพราะพระคริสต เจ้าทรงอยู่กับ พระศาสนจักรเสมอ

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เราทดลองดูซิว่า ความรักของเราต่อพระเยซูเจ้านั้น เป็นความรักที่แท้จริงหรือไม่ โดยอาศัยกางเขนของพระองค์ อันได้แก่ความทุกข์ยากลำบาก และการปราบความเห็นแก่ตัวของเรา
2. ขอให้พระศาสนจักรได้มีชีวิตชิดสนิทที่ลึกซึ้งกับพระคริสตเจ้าอยู่เสมอ


ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ