นักบุญลูซีอา พรหมจารี และมรณสักขี
ระลึกถึงวันที่ 13 ธันวาคม


"ลูซีอา" ชื่อเธอแปลว่า แสงสว่าง ในวัยเด็ก ลูซีอาได้ถวายตัวแด่พระเจ้า บิดาของเธอเสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเด็ก มารดาของเธอได้จัดเตรียมการสมรสให้เธอ แต่เธอไม่เต็มใจและใช้เวลากว่า 3 ปีเพื่อชะลอการแต่งงาน และได้สวดภวานาขอนักบุญอกาธาช่วยให้มารดาเปลี่ยนใจ และต่อมามารดาของลูซีอาซึ่งป่วยมาเป็นเวลานาน ก็ได้หายเป็นปกติ และยินยอมทำตามใจปรารถนาของเธอ

หนุ่มเศรษฐีหลังได้รับการปฎิเสธ จึงโกรธมาก ได้ไปกล่าวกับทางการว่า ลูซีอาเป็นคริสตชน เจ้าเมืองพยายามบังคับข่มขู่เท่าใด ก็ไม่สามารถทำให้ลูซีอาละทิ้งความเชื่อในพระคริสตศาสนาได้ จึงถามเธอว่า " พระจิตสถิตอยู่ในตัวเธอหรือ" เธอตอบว่า "ผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นที่สถิตของพระจิตเจ้า" เขาจึงทรมานเธอ หลังจากควักลูกนัยน์ตาลูซีอาแล้ว เขาก็ได้จุดกองไฟรอบตัวเธอ เพื่อว่าเมื่อทนร้อนจัดไม่ได้ก็จะได้ละทิ้งความเชื่อด้วยความจำยอม แต่เธอก็ไม่ได้รับอันตราย ในที่สุดก็ใช้ดาบแทงอกเธอ แต่เธอก็ไม่ได้ตายในทันที จนกระทั่งพระสงฆ์มาโปรดศีลมหาสนิทให้ ในตำนานมีกล่าวไว้ว่า ลูซีอากลับมองเห็นได้ก่อนเธอจะสิ้นใจ

ลูซีอา ได้รับการยกย่องนับถือจากประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ได้รับความทุกข์ทรมานเกี่ยวกับโรคตา ชื่อเสียงของนักบุญลูซีอา เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากในเกาะซิซิลี เป็นต้นที่เมืองซีราคูซา และที่เมืองนี้เองที่นักโบราณคดีได้ค้นพบร่องรอย (1894) ที่ทำให้สามารถยืนยันได้ว่า การเคารพให้เกียรตินามนักบุญองค์นี้ ได้เริ่มมีมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 5 แล้ว การค้นพบดังกล่าวก็คือ มีตัวหนังสือบนหลุมศพของเธอ และในคาตาคอมบ์ของเมืองนั้น และเนื่องจากการเคารพให้เกียรติเธอนั้นแพร่หลายมาก พระศาสนจักรโรมันจึงได้ใส่ชื่อเธอในบทภาวนาอนุโมทนาคุณโรมันด้วย ซึ่งเชื่อว่าคงจะเป็นผลงานของนักบุญเกรกอรี่ องค์ใหญ่

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้บูชามิสซาเป็นพละกำลังของการเจริญชีวิตอย่างบริสุทธิ์ด้วยความรัก
2. ขอให้หญิงสาวทั้งหลายรู้จักปกป้องความเป็นพรหมจรรย์ของตนด้วยความกล้าหาญ

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ