นักบุญฟรังซิส เซเวียร์ พระสงฆ์ องค์อุปถัมภ์มิสซังสากล
ฉลองวันที่ 3 ธันวาคม

ฟรังซิส เกิดในประเทศสเปน จากครอบครัวที่มั่งคั่ง ท่านได้รับการศึกษาที่วิทยาลัย “นักบุญลาร์บารา” ในกรุงปารีส แล้วเป็นอาจารย์ ฟรังซิสกับนักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา และชายหนุ่มอีก 4 คน ร่วมกันปฏิญาณตนที่จะทำงานเพื่อความรอดของวิญญาณ และก่อตั้งคณะ “เยสุอิต”

ก่อนที่ฟรังซิสจะได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ที่เมืองเวนิส ท่านทำหน้าที่ดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ขณะเดียวกัน กษัตริย์โปรตุเกสทรงมีพระประสงค์จะส่งพระสงฆ์ธรรมทูตจำนวน 6 คน ไปแพร่ธรรมยังประเทศอินเดีย หนึ่งในกลุ่มธรรมทูตนี้คือ คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร์ ท่านเดินทางไปเมืองกัว เดินสั่นกระดิ่งไปตามถนน เรียกเด็กมาชุมนุมกันฟังคำสอนในวัด รักษาพยาบาลคนเจ็บไข้อนาถาทั่วไป คนทั้งเมืองทางภาคใต้ของอินเดียสมัครเป็นคาทอลิก เพราะท่านชักนำ ท่านรู้จักดัดแปลงพระวาจาของพระ เป็นเจ้าให้เข้ากับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ท่านเดินทางไปประกาศพระศาสนจักรที่ประเทศญี่ปุ่น ขณะเดินทางต่อไปประเทศจีน ท่านป่วยด้วยพิษไข้จนถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1552 ในห้องเก็บของใต้ท้องเรือสำเภา ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของมิสซังสากล