นักบุญยอห์น แบปติสต์ ถูกตัดศีรษะ

ระลึกถึงวันที่ 29 สิงหาคม

นักบุญ ยอห์น แบปติสต์ เป็นบุตรชายของท่านเศคาริยาห์ ผู้เป็นใบ้และนางเอลิซาเบธ ผู้เป็นหมัน การบังเกิดมาของท่านยอห์น แบปติสต์เป็นการประกาศให้ทราบว่า สมัยของพระแมสซีอาห์กำลังจะมาถึงแล้ว และในสมัยของพระแมสซียาห์นี้ ผู้ที่เป็นหมันจะมีลูกดก และผู้ที่เป็นใบ้จะกลายเป็นประกาศก

พระวรสารได้เติมชื่อเรียก “แบปติสต์” ให้ท่าน ก็เพราะว่าท่านได้ประกาศพิธีล้างแบบใหม่ ( มธ. 3: 13-17 ) ซึ่งในพิธีนี้ผู้มาขอรับ พิธีล้างไม่ต้องจุ่มตัวลงไปแช่ในน้ำเหมือนกับในพิธีล้างของพวกยิว แต่ให้รับน้ำจากท่อธารจากมือของศาสนบริกร คือ ผู้ประกอบพิธี และดังนี้ท่านยอห์นต้องการจะสอนเราว่ามนุษย์เราไม่สามารถที่จะชำระตนให้สะอาดบริสุทธิ์ได้โดยลำพังตนเอง แต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นมาจากพระเจ้า

ท่านยอห์น แบปติสต์ เป็นผู้ทำพลีกรรมใช้โทษบาปมาก ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ท่านได้เริ่มใช้วินัยนี้ เวลาที่ท่านเจริญชีวิตอยู่ในกลุ่มนักบวชในถิ่นทุรกันดาร

มรณกรรมของยอห์นผู้ทำพิธีล้าง (มก 6:17-29)

กษัตริย์เฮโรดองค์นี้ทรงสั่งให้จับกุมยอห์น และล่ามโซ่ขังคุกไว้ เพราะเรื่องของนางเฮโรเดียส ภรรยาของฟีลิปพระอนุชา ซึ่งกษัตริย์เฮโรดทรงรับมาเป็นมเหสี ยอห์นเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่า “ไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับภรรยาของน้องชายมาเป็นมเหสี”

นางเฮโรเดียสจึงโกรธแค้นและปรารถนาจะฆ่ายอห์นเสีย แต่ฆ่าไม่ได้
เพราะกษัตริย์เฮโรดยังทรงเกรงยอห์นอยู่ ทรงทราบว่ายอห์นเป็นคนชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์ จึงทรงป้องกันไว้ เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงฟังคำพูดของยอห์น ทรงรู้สึกสับสน แต่ก็ทรงยินดีที่จะฟัง

นางเฮโรเดียสได้โอกาสเมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงจัดให้มีงานเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และคนสำคัญในแคว้นกาลิลี ในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ บุตรหญิงของนางเฮโรเดียสออกมาเต้นรำเป็นที่พอพระทัยของกษัตริย์เฮโรด และเป็นที่พอใจของผู้รับเชิญ กษัตริย์จึงตรัสกับหญิงคนนั้นว่า “ท่านอยากได้อะไรก็ขอมาเถิด เราจะให้” และยังทรงสาบานอีกว่า “ท่านขออะไรเราก็จะให้ แม้จะเป็นครึ่งหนึ่งของอาณาจักรของเราก็ตาม”
หญิงสาวจึงออกไปถามมารดาว่า “ลูกจะขออะไรดี”มารดาตอบว่า “จงขอศีรษะของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง”

หญิงสาวจึงรีบกลับมาทูลกษัตริย์ทันทีว่า “หม่อมฉันขอศีรษะของยอห์นผู้ทำพิธีล้าง ใส่ถาดมาให้เดี๋ยวนี้”

กษัตริย์ทรงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง แต่เพราะได้ทรงสาบานไว้ และเพราะทรงเห็นแก่ผู้รับเชิญ ไม่ทรงปรารถนาจะขัดใจหญิงสาว
จึงทรงสั่งเพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอห์นมาทันที

เพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอห์นในคุก ใส่ถาดนำมาให้หญิงสาว หญิงสาวจึงนำไปให้มารดา
เมื่อบรรดาศิษย์ของยอห์นรู้เรื่อง จึงมารับศพของยอห์น นำไปฝังไว้ในคูหา

ทุกๆ ครั้งที่เรามาร่วมถวายบูชามิสซา พระวาจาของพระเจ้าก็ประกาศซ้ำ สิ่งที่ท่านยอห์น แบปติสต์ ได้ประกาศเตือนพวกเขาชาวยิว ที่ฝั่งแม่น้ำยอร์แดนคือ “ขอให้พวกท่านได้กลับใจ” เรื่องเล่าถึงการรับประทานอาหารค่ำครั้งสุดท้ายของพระคริสตเจ้า ซึ่งมีบทสวดเสกศีลอยู่ด้วย และเป็นข้อความตอนหนึ่งของพระวรสารนั้น น่าจะต้องทำให้เราได้ถามตัวเราเองว่า “เราต้องทำอะไร” ( กจ. 2:37 ) คำตอบของพระคริสตเจ้า พระองค์ผู้ได้ถวายร่างกาย และหลั่งพระโลหิตเพื่อเราคือว่า “พวกท่านจงทำสิ่งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงเราเถิด”

ชีวิตและการเป็นมรณสักขีของท่านยอห์น แบปติสต์ ก็เป็นการตอบสนองคำเชื้อเชิญของพระเยซูเจ้าที่ให้ติดตามพระองค์ไปจนถึงที่สุด และมี คริสตชนจำนวนนับไม่ถ้วนที่ได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่าน โดยได้พลีชีวิตและหลั่งเลือดเพื่อพระคริสตเจ้า เพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุรี