นักบุญ มอนิกา (ค.ศ. 322-387)

องค์อุปถัมภ์ของผู้เป็นมารดา

ระลึกถึงวันที่ 27 สิงหาคม

ความยิ่งใหญ่แห่งความศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญออกัสตินได้มีอิทธิพลต่อโลกคริสตชนมาก ก็เพราะมารดาของท่านคือ นักบุญมอนิกานั่นเอง และเรารู้จักชีวิตของมารดาที่เป็นนักบุญองค์นี้ โดยอาศัยจากคำบอกเล่าของบุตรชายในหนังสือ “Confessiones” เท่านั้น

นักบุญ มอนิกา เป็นคริสตชนที่มีความเชื่อมั่นคงและมีความศรัทธาอย่างลึกซึ้ง โดยอาศัยความอ่อนโยนของเธอ เธอได้ทำให้สามีซึ่งเป็นคนต่างศาสนา และมีนิสัยโมโหฉุนเฉียวได้กลับใจ และโดยอาศัยพลังแห่งคำภาวนาและน้ำตาของเธอ เธอก็ยังได้ทำให้บุตรชายที่หลงเดินทางผิดทางความคิด และเจริญชีวิตตามความใคร่ของเนื้อหนังได้กลับใจอีกด้วย เธอได้รอคอยและได้พยายามออกแรงทำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเวลานานถึง 16 ปี เพื่อให้ออกัสตินบุตรชายได้มีโอกาสทบทวนคิดพิจารณาดูชีวิตของตน เธอได้ตามบุตรชายไปประเทศอิตาลี เพราะบุตรชายต้องการผจญภัยกับชีวิต ครั้งแรกก็ได้ตามไปที่กรุงโรม ต่อมาก็ตามไปอีกที่เมืองมิลาน

ที่เมืองมิลานนี่เองที่เธอได้มีโอกาสอยู่ร่วมในพิธีรับศีลล้างบาปของบุตรชายคนนี้ แต่นิจจา เธอไม่มีโอกาสได้กลับไปแลเห็นอาฟริกา บ้านเกิดเมืองนอนอีกเลย เพราะเธอสิ้นใจที่เมืองออสเตีย ใกล้ๆ กรุงโรม ก่อนที่จะลงเรือมุ่งหน้าไปสู่อาฟริกา และที่บ้านพักที่เมืองออสเตียนี่เป็นที่แม่ลูกได้มีประสบการณ์แห่งชีวิตเพ่งฌานที่ลึกซึ้งร่วมกัน

นักบุญ มอนิกา เชิญชวนเราให้ร่วมทนทุกข์ยากลำบากกับบรรดาครอบครัว ที่สมาชิกทุกคนไม่ได้มีความเชื่อเดียวกัน โดยร่วมกับยัญบูชาของพระคริสตเจ้าในบูชามิสซา และให้เราทุกคนได้ตระหนักว่าบทบาทของสตรี ในเรื่องนี้ในครอบครัวเป็นสิ่งที่จะหาอะไรมาทดแทนไม่ได้

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เรารวมความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ของครอบครัวกับยัญบูชาของพระคริสตเจ้า
2. ขอให้ผลงานของสตรีในพระศาสนจักรและในโลกได้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วหน้ากัน
3. ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์โปรดสดับฟังคำวิงวอนของบรรดาภรรยา และผู้เป็นมารดาที่ภาวนาวิงวอนสำหรับสามีและบุตรของตน
4. ขอให้ภรรยาและผู้เป็นมารดาทั้งหลายร่วมใจกันทำงานเพื่อความยุติธรรม และสันติภาพในโลก

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุรี