นักบุญบาร์โทโลมิว อัครสาวก

ระลึกถึงวันที่ 24 สิงหาคม

 

บาร์โทโลมิว แห่งเมืองคานา “บุตรของชาวไร่” เป็นคนเดียวกันกับนาธานาแอล ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนักบุญฟิลิป และเป็นนักบุญฟิลิปเองที่นำท่านมาพบกับพระเยซูเจ้า ท่านจึงเป็นคนหนึ่งในบรรดาสานุศิษย์รุ่นแรกของพระองค์

พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นนาธานาเอล จึงได้กล่าวกับเขาว่า “นี่คือชาวอิสราเอลแท้ เป็นคนไม่มีมารยา” ( ยน 1, 45-51 ) และเป็นเพราะคำพูดของพระเยซูเจ้านี้เอง ที่ทำให้นาธานาแอลได้แสดงออกซึ่งความเชื่อที่ร้อนรน จนถึงกับทำให้ท่านได้เอ่ยอุทานออกมาว่า “พระอาจารย์ ท่านเป็นบุตรของพระเจ้า เป็นกษัตริย์แห่งชาติอิสราแอล” ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นท่านได้บอกกับฟิลิปว่า “จากนาซาแร็ท จะมีอะไรดีรึ”

เราไม่รู้อะไรที่แน่นอนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของนักบุญองค์นี้ เพราะต่างถิ่นต่างก็บอกว่านักบุญ บาร์โทโลมิวได้มาประกาศพระวรสารที่ถิ่นตัวเอง และเชื่อกันว่าท่านได้เป็นมรณสักขี โดยถูกแล่เนื้อเป็นๆ ตามวิธีทรมานลงโทษของชาวเปอร์เซียในสมัยนั้น ท่านได้รับการเคารพที่เกาะตีเบรีนา ในกรุงโรม


คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เราทำงานตามแบบอย่างของพวกอัครธรรมทูต โดยไม่แสวงหาเกียรติมงคลให้กับตัวเอง
2. ขอให้ใครๆ เขาสามารถพูดกับเราว่า ในตัวคนคนนี้ไม่มีมารยา
3. ขอให้เราได้สวดภาวนาให้ทุกคนที่กำลังแสวงหาพระเป็นเจ้าด้วยสุจริตใจ
4. ข้าแต่พระจิตเจ้า โปรดเปิดหัวใจของมนุษย์ทุกคนให้รับธรรมล้ำลึกปัสกาด้วยเถิด

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุรี