นักบุญโรซา ชาวลีมา พรหมจารี (1586-1617)

ระลึกถึงวันที่ 23 สิงหาคม

อีซาแบลลา ฟลอเรส อี เด โอลีวา เป็นบุตรสาวของครอบครัวสเปนที่อพยพมาตั้งหลักแหล่งในประเทศเปรู และการที่เธอได้รับนามว่า “โรซา” ก็เพราะเธอมีใบหน้าที่อิ่มเอิบอยู่เสมอ

ตั้งแต่เยาว์วัยเธอได้ลงชื่อสมัครเข้าเป็นนักบวชคณะโดมินีกันชั้นที่สาม เธอได้อุทิศชีวิตของเธอในการดูแลเอาใจใส่คนจนและคนงาน แต่ในเวลาเดียวกันเธอก็ได้ใช้ชีวิตในการทำการใช้โทษบาปอย่างพิเศษเลยทีเดียว เธอมักจะชอบเรียกตัวเองว่า “ดอกกุหลาบแห่งพระนางมารีย์” เพราะมีความรัก ความศรัทธา ร้อนรน เป็นพิเศษต่อศีลมหาสนิท และต่อพระนางมารีย์ เธอได้รับพระคุณพิเศษทางด้านเพ่งฌาน เป็นต้นในปีท้ายๆ แห่งชีวิตของเธอ นักบุญโรซา ได้สิ้นใจที่กรุงลีมา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 1617 อายุได้ 31 ปี หลังจากที่ต้องทนทุกข์ลำบากมาก ซึ่งทำให้คู่สามีภรรยาที่เธออาศัยอยู่ด้วยนั้น รู้สึกทึ่งมากถึงความอดทนของเธอ

นักบุญโรซา ชาวลีมา ได้เป็นนักบุญองค์แรกของทวีปอเมริกา

การจำลองแบบพระคริสตเจ้า ซึ่งได้เป็นต้นแบบและดลใจให้นักบุญโรซา ได้เจริญชีวิตเอาแบบอย่างนั้น ได้ทำให้เธอก้าวหน้าในหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก จนเธอถึงกับยอมอุทิศชีวิตทั้งครบของเธอแด่พระองค์ ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ ตัวอย่างของเธอนี้ได้ส่งกลิ่นหอมฟุ้งขจรขจายไปทั่วโลก


คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้การใช้โทษบาปได้ช่วยรักษาความรัก ความเมตตาให้สมบูรณ์แบบ เหมือนหนามที่ได้ช่วยรักษาดอกกุหลาบ
2. ขอให้เหตุการณ์ต่างๆ ในบ้าน และในชีวิตประจำวันของเรา เป็นหนทางที่จะนำเราไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์
3. ขอให้การเป็นพยานของเรา เป็นดังเครื่องหอมของพระคริสตเจ้าที่กระจายไปทั่ว
4. ข้าแต่พระสวามีเจ้า โปรดนำทวีปลาตินอเมริกาไปสู่เสรีภาพที่แท้จริงตามจิตตารมณ์คริสตชน

ข้อมูลจากเวปไซด์สังฆมณฑลจันทบุรี