นักบุญคลารา พรหมจารี (1194-1253)

ผู้ก่อตั้งคณะคลาริสเซ

ระลึกถึงวันที่ 11 สิงหาคม

นักบุญ คลารา ได้เป็นหญิงคนแรกที่มีความกระตือรือร้นในอุดมการณ์ของนักบุญ ฟรังซิส อัสซีซี และเธอเองก็ได้เริ่มมีการติดต่อกันเกี่ยวกับเรื่องชีวิตภายในกับท่านนักบุญองค์นี้อยู่เสมอ ซึ่งขณะนั้นเธอมีอายุได้เพียง 18 ปี เท่านั้น

เราสามารถพูดได้ว่าชีวิตนักบวชของเธอหลังจากที่เธอได้หนีออกจากบ้านและให้หลังเพียง 15 วัน เท่านั้น น้องสาวของเธอคือนักบุญ อักแนส แห่งอัสซีซี ก็ได้ตามมาอยู่กับเธอด้วยนั้น เป็นความพยายามที่ต่อเนื่องกันที่จะบรรลุถึงความยากจนขั้นสมบูรณ์แบบที่สุด

เธอกับนักบุญ ฟรังซิส อัสซีซี ได้ร่วมกันก่อตั้งคณะฟรังซิสกัน ขั้นที่ 2 ขึ้นโดยได้ใช้ชื่อของเธอเองว่าคณะคลาริสเซ มารดาและน้องสาวของเธออีกคนหนึ่งก็ได้มาเข้าบวชในคณะนี้ด้วยในเวลาต่อมา

นักบุญ คลารา ได้ผ่านช่วงระยะเวลาครึ่งหลังของชีวิตของเธอส่วนใหญ่บนเตียง เพราะเธอป่วย แต่ถึงกระนั้นเธอก็ได้พยายามที่จะไปร่วม ทำวัตรพร้อมกับนักบวชคนอื่นๆ เธอได้ช่วยให้อารามของเธอรอดพ้นจากการโจมตีของพวกซาระเซ็นในปี 1240 โดยเธอได้นำเอาศีลมหาสนิทออกมาแสดง เธอได้สิ้นใจที่ซานดามีอาโน นอกกำแพงเมืองอัสซีซี ในวันที่ 11 สิงหาคม 1253 ขณะที่เธอมีอายุ 60 ปี

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้นักบุญ คลารา ได้ช่วยสอนเรามิให้ยอมแพ้ง่ายๆ ต่อหน้าที่ที่ลำบากของเรา
2. ขอให้พระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทจงเป็นชีวิตวิญญาณของคริสตชนใน เรา
3. ขอให้นับบุญ คลารา ช่วยสอนเราให้ได้เจริญชีวิตชิดสนิทกับพระ เจ้าและบรรดานักบุญ ด้วยเถิด
4. ให้เราได้พยายามทำตนเป็นผู้บริสุทธิ์และยากจนเพื่อสามารถแลเห็น และครอบครองพระเจ้า

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ