นักบุญโดมินิก พระสงฆ์ (1170-1221)

ผู้สถาปนาคณะโดมินิกัน

ระลึกถึงวันที่ 8 สิงหาคม

 

โดเมนีโก ดี กุสมาน   เป็นคุณพ่อเจ้าวัดชาวสเปน ขณะที่มีอายุ 35 ปี  ได้พบปัญหาหนักใจในด้านการแพร่ธรรมบนผืนแผ่นดินคริสตชนที่ถูกพวกเฮเรติ๊กโจมตี ท่านได้รับมอบหมายจากพระสันตปาปาอินโนเซนต์ที่ 3 ให้ไปทำงานแพร่ธรรมสู้กับพวกเฮเรติ๊กอัลบีลัวส์ในประเทศฝรั่งเศสตอนใต้

ด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละ ความมีใจโอบอ้อมอารี  ความเชื่อ และความสุภาพ นักบุญ ดอมีนิก ก็ได้ประสบความสำเร็จ คือได้ทำให้พวกเฮเรติ๊กเหล่านั้นกลับใจเป็นจำนวนมาก และเพราะท่านอยากได้ผู้ร่วมงานที่มีความกล้าและได้รับการศึกษาดีมาช่วยงานของท่าน ท่านจึงได้ตั้งคณะ “พระสงฆ์ผู้เทศน์” หรือที่เรียกว่า “โดมีนีกัน” โดยไม่ยุ่งเกียวกับเรื่องของการเมือง เจริญชีวิตเป็นแบบอย่างในเรื่องความยากจนแต่ก็ไม่เกินไป อันอาจจะก่อให้เกิดความไม่สะดวกและความไม่สบายใจ

นักบุญ ดอมีนิก ได้เป็นธรรมทูตของการสวดลูกประคำเพื่อป้องกันความเชื่อของสัตบุรุษ ท่านเป็นธรรมทูตและนักจาริกแสวงบุญที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ท่านได้สิ้นใจเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  1221  ท่ามกลางพวกนักบวชของท่านเองที่เมืองโบโลญา และเขาได้ปลงศพของท่านที่นี่ด้วย

ก่อนสิ้นใจท่านได้เตือนพวกนักบวชของท่านว่า “จงมีความรัก เมตตา จงรักษาความสุภาพเอาไว้ จงสะสมทรัพย์สมบัติแห่งความยากจนอันศักดิ์สิทธิ์” ท่านเป็นตัวอย่างของผู้ที่ประกาศพระวาจาของพระ

คณะโดมีนีกันได้ให้ธรรมทูตที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นนักบุญและอาจารย์แห่งความเชื่อแก่พระศาสนจักรเป็นจำนวนมาก

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. เราฟังพระวาจาของพระ ก็ขอให้พระวาจานั้นได้บังเกิดผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในตัวเรา
2. ในเวลาที่เกิดความจำเป็นในชีวิต ให้เราได้เข้าฟังพระวาจาของพระเจ้า
3. ขอให้การอ่านพระวาจาของพระ ช่วยให้เราได้มีกำลังใจ มีความชื่นชมยินดี
4. ขอให้พระวาจาของพระช่วยเราให้ค้นพบน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเรา

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ