นักบุญกาเยตาน พระสงฆ์
องค์อุปถัมภ์ของคนตกงาน
ระลึกถึงวันที่ 7 สิงหาคม

นักบุญ กาเยตาน เกิดที่ธีเอน (วีเซนซา)  และได้เป็นเลขานุการของสมเด็จพระสันตะปาปาจูลิอุสที่ 2 แม้ว่าจะเป็นพระสงฆ์แล้วก็ตาม เพราะอยากจะเจริญชีวิตที่เคร่งครัดเข้มงวดยิ่งขึ้น จึงได้สมัครเข้าเป็นนักบวชในคณะโอราตอรีโอ เดล ดีวีโน อะมอเร  ซึ่งตั้งโดยพวกฆราวาสที่เมืองเยโนวา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 1497

นักบุญ กาเยตาน มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้าง และปลุกความรักต่อพระผู้เป็นเจ้า และความรักเมตตาต่อบรรดาพี่น้องให้ร้อนแรง มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น ท่านจึงได้สร้างโรงพยาบาลสำหรับคนป่วยที่รักษาไม่หาย ผลงานของท่านได้เป็นแบบอย่างให้นักบุญและผู้ใหญ่ในพระศาสนจักรหลายๆองค์ นำเอาไปปฏิบัติหรือไม่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านเหล่านั้นได้ร่วมกันปฏิรูปปรับปรุงพระศาสนจักร

คณะดีวานา ปรอวีเดนซีอา หรือที่เรียกกันทั่วๆ ไปว่าคณะเธอาตีนี ซึ่งนักบุญกาเยตานได้ตั้งขึ้น  ได้ตอบสนองความต้องการและความจำเป็นของพระศาสนจักรในเวลานั้น พวกเขาเหล่านี้ได้ใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนกับพวกคณะนักบวชฤาษีต่างๆ โดยได้ใช้ชีวิตอย่างยากจนจริงๆ เหมือนกับพวก “ฤาษีขอทาน” แต่ว่าในเวลาเดียวกันก็ได้ทำงานแพร่ธรรมในหลายรูปแบบด้วยกัน ส่วนชีวิตภายในของพวกเขาเหล่านี้ก็เคร่งครัดมากด้วย

นักบุญ กาเยตาน เป็นพระสงฆ์ที่มีใจร้อนรนมาก เป็นคนแรกที่ได้พยายามปรับปรุงชีวิตนักบวชที่เมืองเนเปิลส์  ท่านได้ช่วยเหลือพยาบาลคนป่วยที่เป็นโรคติดต่อ และที่สุดท่านก็ได้จบชีวิตลงเพราะทำงานจนหมดกำลัง

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้นักบุญ กาเยตาน ได้ช่วยสอนเราให้รู้จักรื้อฟื้นปรับปรุงการแพร่ธรรมของเรา
2. ให้เรารู้จักวางระเบียบชีวิตภายในของเราอย่างดี
3. ข้าแต่พระจิตเจ้า องค์ความรัก โปรดสอนเราให้รู้จักบรรดาพี่น้องของเราด้วย
4. ขอให้ความรักเมตตาของเราได้เป็นที่ประจักษ์ในการช่วยเหลือผู้อื่น

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ