นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ พระสงฆ์ (1786-1859)

ระลึกถึงวันที่ 4 สิงหาคม

นักบุญ ยอห์น มารีอา เวียนเนย์  เกิดใกล้เมืองลีอองส์ ในประเทศฝรั่งเศส ในครอบครัวชาวนา ซึ่งเป็นคริสตชนที่ดีมาก

ท่านได้เจริญเติบโตขึ้นในระหว่างที่เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ในประเทศฝรั่งเศส หลังจากที่ผ่านอุปสรรคความยากลำบากต่างๆ และเรียนรู้ไม่สู้จะประสบความสำเร็จนัก ท่านก็ได้บวชเป็นพระสงฆ์ในปี 1815  ท่านได้เป็นปลัดอยู่ 3 ปี  ต่อมาก็ได้เป็นเจ้าวัดคนแรกของตำบลอาร์ส

ที่ตำบลอาร์ส ท่านได้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเป็นเจ้าวัดที่ดีอย่างแท้จริงและดีจริงๆ ท่านมีนิสัยซื่อๆ สุภาพและจริงใจ ท่านทำพลีกรรมใช้โทษบาปอย่างแทบไม่น่าเชื่อ ทีแรกท่านได้พยายามทำให้สัตบุรุษในวัดของท่านกลับใจเสียก่อน  ซึ่งในขณะนั้นพวกเขาเป็นคนที่เฉื่อยๆ เฉยๆ ไม่เอาถ่าน  ไม่มีความศรัทธาอะไรเลย  ทว่าต่อมาท่านก็ได้เปลี่ยนให้เป็นวัดตัวอย่างได้สำเร็จ  เป็นเวลานานถึง 40 ปี ที่อาร์ส  ได้กลายเป็นศูนย์กลางที่ดึงดูดผู้คนให้ไปเยี่ยม คนจำนวนมากมายจากยุโรป จากอเมริกาต่างก็ไปขอแก้บาป ขอคำแนะนำ หรืออย่างน้อยก็ขอคำพูดสักคำสองคำที่ให้กำลังใจจากท่าน

งานแพร่ธรรมของท่านที่มีประสิทธิภาพอย่างหาที่เปรียบไม่ได้นี้เกิดจากวิธีการอันซื่อๆ ที่สุด การเทศน์สอนและการสอนคำสอนของท่านได้ช่วยวางรากฐานความเชื่อและชีวิตคริสตชน พลังของกิจการต่างๆ ที่ท่านทำในฐานะที่เป็นพระสงฆ์นั้น มาจากการเป็นประจักษ์พยานของชีวิตที่ยากจน ใช้โทษบาป

ท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเชื่อ ด้วยความรักเมตตา ด้วยความเสียสละและที่สุดด้วยความช่วยเหลือ และพระคุณต่างๆ ที่พระเจ้าได้ทรงกรุณาประทานให้แก่ท่าน

เจ้าวัดแห่งอาร์ส ได้เตือนบรรดาพระสงฆ์ให้ระลึกอยู่เสมอๆ ว่า สำหรับงานแพร่ธรรมนั้น สิ่งที่จะต้องเอาใจใส่ก่อนอื่นหมดก็คือ การประกาศพระวาจาของพระเจ้า และการบริการเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นท่อธารที่แท้จริงของชีวิตคริสตชน รวมทั้งเรื่องการจัดการสิ่งต่างๆ  ก็ต้องทำเพื่อเสริมสร้างกลุ่มคริสตชนให้มีชีวิตชีวาขึ้น

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้วัดต่างๆ ทั้งหลายได้กลายเป็น “กลุ่มคริสตชน” ที่มีชีวิตชีวาอย่างแท้จริง
2. ขอให้การถวายบูชามิสซาจงเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาของวัด
3. ขอให้การใช้โทษบาป คุณธรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์จงช่วยชำระชีวิตของกลุ่มคริสตชนให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งๆ  ขึ้น
4. ข้าแต่พระคริสตเจ้า โปรดส่องสว่าง ช่วยเหลือ สนับสนุน และแนะนำบรรดาคุณพ่อเจ้าวัดด้วยเถิด

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ