นักบุญ เอวเซบีโอ แห่ง แวร์เชลลี
พระสังฆราช
ระลึกถึงวันที่ 2 สิงหาคม

 

นักบุญเอวเซบีโอ เป็นชาวเกาะซาร์เดญา ประเทศอิตาลี ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชของเมืองแวร์เชลลี  ในปี 345 และได้มีหน้าที่ดูแลสัตบุรุษ และวัดต่างๆ ในบริเวณแถบแคว้นปีเอมอนเต ทางภาคเหนือของประเทศอิตาลีด้วย

นักบุญเอวเซบีโอ เป็นคนแรกที่ได้นำเอา “ชีวิตของการอยู่ร่วมกันมาใช้กับบรรดาพระสงฆ์ และนักบวชของสังฆมณฑลในพระศาสนจักรตะวันตก” ท่านได้ต่อสู้กับลัทธิเฮเรติ๊กของอารีอุส ที่ได้รับความคุ้มครองปกป้องจากจักรพรรดิ์ ซึ่งเวลานั้นได้กำลังระบาดเข้าไปสู่ประเทศอิตาลี

ในปี 355 เนื่องจากว่าไม่ยอมลงชื่อรับรองการตัดสินลงโทษ นักบุญ อาธานาส  ท่านจึงต้องถูกเนรเทศออกนอกประเทศ ครั้งแรกถูกเนรเทศไปประเทศปาเลสไตน์ แล้วก็แคว้นกัปปาโดเซีย และที่สุดไปประเทศอียิปต์ ที่สุดท่านก็สามารถกลับสู่มาตุภูมิ

ท่านได้ร่วมมือกับนักบุญ ฮีแลร์ แห่งปัวเจียร์ โดยช่วยกันปรับปรุงฟื้นฟูความเชื่อของบรรดาสัตบุรุษ

เพราะถูกเบียดเบียนเคี่ยวเข็ญมากมายหลายครั้งด้วยกัน นักบุญ  เอวเซบีโอ จึงได้รับการถือว่าเป็นมรณสักขีองค์หนึ่งเหมือนกัน ท่านได้เป็นพยานยืนยันและผู้ปกป้องความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งในเรื่องพระเทวภาพของพระคริสตเจ้า มิใช่ด้วยการเทศน์สอนเท่านั้น  แต่ว่าด้วยชีวิตของท่านเองด้วย

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้บรรดานักบุญทั้งหลายจงเป็นแบบอย่างสำหรับเราในการเจริญชีวิตเลียนแบบพระเยซูคริสตเจ้า
2. ขอให้นักบุญ  เอวเซบีโอ สอนเราให้รู้จักสัตย์ซื่อต่อพระวาจาของพระเจ้า
3. ข้าแต่พระคริสตเจ้า โปรดส่องสว่าง ช่วยเหลือ สนับสนุน และนำบรรดาพระสังฆราชทั้งหลายด้วยเถิด