นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

ระลึกถึงวันที่ 28 เมษายน

หลุยส์ เป็นชาวฝรั่งเศส เกิดวันที่ 31 มกราคม 1673 บิดามารดาเป็นคนยากจน หลุยส์ต้องช่วยดูแลน้องๆ อีก 8 คน ถึงแม้จะจน บิดามารดาของท่านยังเอาใจใส่ส่งลูกไปโรงเรียน หลุยส์มีความรักและศรัทธาต่อพระแม่เป็นพิเศษ ท่านทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆ ช่วยเหลือคนเจ็บป่วย คนจน และผู้ตกทุกข์ได้ยาก เวลาที่ท่านออกเยี่ยมคนป่วย ท่านจะรำลึกถึงคำที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า "สิ่งที่ท่านได้กระทำ และปฎิบัติต่อพี่น้อง แม้ที่ต่ำต้อยของเรา นั่นแหละเท่ากับว่าท่านได้ปฎิบัติต่อเรา"

หลุยส์ อยากจะบำเพ็ญชีวิตท่านให้เป็นประโยชน์ต่อคนจนที่ถูกทอดทิ้ง ท่านจึงคิดบวชเป็นพระสงฆ์ บิดามารดาจึงส่งท่านไปศึกษาต่อที่ สามเณราลัย กรุงปารีส ท่านต้องหาเงินเรียนจนได้บวชเป็นพระสงฆ์ หลังจากบวชแล้ว ท่านได้รับหน้าที่ดูแลคนคนชรา และคนป่วยในโรงพยาบาล และที่โรงพยาบาลนี้เอง ท่านได้ตั้งกลุ่มสตรีที่เจ็บป่วย แต่น้ำใจดี อาสาสมัครทำงานช่วยเหลือคนป่วยคนอื่นๆ ซึ่งกลุ่มสตรีกลุ่มนี้ต่อมาได้ถือกำเนิดเป็น "คณะภคินีแห่งพระปรีชาญาณ"

ท่านมั่นใจในพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า ท่านออกไปแสวงหาคนที่หลงใหลในทางชั่ว ต่อสู้กับ "ลัทธินิยม" เตือนพวกเขาให้รำลึกถึงคำมั่นสัญญา ที่ได้กระทำเมื่อวันที่รับศีลล้างบาป เพื่อเป็นเครื่องเตือนตาเตือนใจให้คริสตชนระลึกถึง ชีวประวัติของพระคริสตเจ้า ท่านได้สร้างอนุสาวรีย์ไว้มากมาย เป็นกางเขนบ้าง เป็นรูปพระแม่บ้าง นักบุญอัครสาวกบ้าง หลุยส์เป็นนักพัฒนาและก่อสร้าง ท่านได้ซ่อมแซมวัดต่างๆ ที่ถูกทอดทิ้ง และปรับปรุงโรงเรียน ท่านว่าโรงเรียนมีความสำคัญ เท่ากับวัด เพราะเป็นที่อบรมเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต แต่ต้องมีครูที่ดีด้วย ท่านจึงตั้งคณะ "ภราดาเซนต์คาเบรียล" เพื่ออบรมเยาวชนให้เป็นคนดี

หลังจากตรากตรำงานหนัก ท่านได้ล้มป่วยและเสียชีวิตในที่สุด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 1716 ผู้คนจำนวนหลายพันคนหลั่งไหลมาร่วมในพิธีฝังศพท่าน มีการกล่าวขวัญถึงอัศจรรย์มากมายเกิดขึ้นที่หลุมฝังศพของท่าน