นักบุญ เปโตร ชาแนล
พระสงฆ์และ
มรณสักขี (1803-1841)
ระลึกถึงวันที่ 28 เมษายน

เปโตร ชาแนล  เกิดใกล้ๆกับเมืองลีอองส์ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี 1803  ท่านได้บวชเป็นพระสงฆ์และได้เข้าเป็นนักบวชในคณะมาริสตี  ท่านได้ถูกส่งให้ไปแพร่ธรรมในแถบภูมิภาคโอซีเนียทวีปออสเตรเลีย  ท่านได้ขึ้นบกที่หมู่เกาะตองกาในเกาะใหญ่ฟูตูนา หลังจากที่ได้ทำการสวดภาวนาและตรากตรำลำบากต่างๆ นานาเป็นเวลาถึง 3 ปี ท่านจึงสามารถรวบรวมคริสตชนสำรองจำนวนหนึ่ง แต่หัวหน้าชาวเกาะได้ทำการสังหารท่านเสีย เนื่องจากกลัวว่าตัวเองจะต้องสูญเสียอำนาจไป

อย่างไรก็ตามหลังจากความตายของท่านแล้ว  ทั้งหมู่เกาะได้กลับใจมาหาพระคริสตเจ้า ซึ่งทีแรกไม่ยอมเอาเสียเลยจริงๆ

ท่านได้เป็นมรณสักขีองค์แรกของภูมิภาคโอซีเนีย พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ได้ประกาศตั้งท่านให้เป็นนักบุญในปี 1954

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ให้เราได้เรียนรู้ที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการทนทุกข์ยากลำบากทุกชนิดของเรา
2. ขออย่าให้ความทุกข์ยากลำบากและอุปสรรคต่างๆ ทำให้เราหยุดชะงัก
     ในงานแพร่ธรรม แต่ตรงกันข้ามต้องทำให้เรามีกำลังใจเพิ่มขึ้น
3. ให้เรามีความไว้วางใจในพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงรู้จักที่จะแยกแยะความดีของเราออกจากความชั่วของเรา
4. ขอให้ประชากรทั้งหลายได้สามารถรู้จักและรักพระคริสตเจ้า

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ