นักบุญฟีเดลิส แห่ง ซิกมาริงเก็น
พระสงฆ์และมรณสักขี
ระลึกถึงวันที่ 24 เมษายน

เดิมชื่อ มาร์ค รอย  เกิดในปี 1577 เป็นบุตรชายของนายกเทศมนตรีแห่งเมืองซิกมาริงเก็น ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของทะเลสาบคอนส์ตันส์ (ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมันนีในปัจจุบัน) ท่านได้ปริญญาเอกทางปรัชญาและทางกฎหมายทั้งของบ้านเมืองและของพระศาสนจักร และภายในเวลาอันรวดเร็วท่านได้กลายเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงเพราะความสามารถในเชิงการพูดของท่าน

ท่านได้เดินทางไปในประเทศฝรั่งเศส สเปนและอิตาลี ต่อมาในปี 1612 ท่านได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิถีทางชีวิตของท่าน โดยบวชเป็นพระสงฆ์ และได้สมัครเข้าเป็นฤาษีคณะกาปูชิน ใช้ชื่อว่า “คุณพ่อฟีเดลีโอ”

ท่านได้ใช้ความรู้และความสามารถที่ท่านมีอยู่ในการรับใช้พระวรสาร ท่านเทศน์สอนเป็นต้นด้วยการดำเนินชีวิตที่เคร่งครัด และด้วยการภาวนาที่เข้มข้น การเทศน์สอนของท่านได้ประสบความสำเร็จพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นในหมู่พวกทหารหรือพวกคาลวินิสต์

ท่านถูกสังหารเมื่อวันที่ 24 เมษายน 1622 โดยพวกชาวเมืองที่เป็นเฮเรติก ที่เมืองเซวิส ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ขณะที่ท่านกำลังจะจบมิสซาอยู่แล้ว ซึ่งในขณะนั้นท่านกำลังได้รับผลสำเร็จในการจัดการให้มีการเสวนากันอย่างจริงใจระหว่างพวกคาทอลิกกับพวกโปรเตสแตนท์

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ