นักบุญ อังแซล์ม
พระสังฆราช และนักปราชญ์
ระลึกถึงวันที่ 21 เมษายน

นักบุญ อังแซล์ม  เกิดที่อาออสตา  อิตาลี ได้เข้าเป็นฤาษีในอารามเบเนดิกตินที่เมืองเบคแฮลลูแอง  ในแคว้นนอร์มังดี  ท่านมีชื่อเสียงในฐานะเป็นพระสงฆ์ผู้แนะนำวิญญาณและครูสอน นักเทศน์และนักปฏิรูปชีวิตนักบวชอีกด้วย ต่อมาท่านได้รับเลือกให้เป็นอัครสังฆราชแห่ง แคนเตอเบอรี่(Canterbury )

เพราะบทเขียนของท่าน  ท่านจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำคนหนึ่งของเทววิทยายุคอัสสมาจารย์  ท่านได้เป็นผู้ต่อสู้ที่เข้มแข็งในการป้องกันสิทธิเสรีภาพของพระศาสนจักรซึ่งถูกคุกคามโดยอำนาจทรราชย์ของทางบ้านเมือง

.

ในปี 1720  พระศาสนจักรได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร บทรำพึงและบทภาวนาของท่านเต็มไปด้วยความรักอันร้อนรนที่ยังมีอิทธิพลต่อคนสมัยใหม่อยู่ และความลึกซึ้งทางความคิดของท่านก็ยังมีอิทธิพลในทุกยุคทุกสมัย

ในเวลาที่ท่านยังเล็กอยู่ ท่านได้เคยฝันว่าท่านได้รับปังที่ขาวบริสุทธิ์และมีรสหอมหวล และท่านบอกว่าจุดมุ่งหมายของการเพ่งฌานขั้นสูงสุดคือ การมีชีวิตชิดสนิทกับพระบิดาเจ้าซึ่งเราสามารถมีได้โดยอาศัยพระคริสตเจ้าในบูชามิสซา

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัต

1. ให้เราได้ทวีความรักของเราต่อพระเยซูเจ้าในการรำพึงและในการสวดภาวนา
2. ขอให้การมีชีวิตชิดสนิทกับพระเยซูเจ้า ได้เป็นชีวิตชิดสนิทกับพระเจ้าและในระหว่างพวกเราด้วย
3. สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการอบรมผู้อื่น ขอให้ได้เรียนรู้ “วิชาครู” ของพระเจ้า
4. ขอให้บูชามิสซาช่วยเราให้มองข้ามความตายไปยังการเสด็จกลับคืนชีพ

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ