นักบุญ สตานิสเลาส์
พระสังฆราช และมรณสักขี (1030-1079)
ระลึกถึงวันที่ 11 เมษายน

ในทุกยุคทุกสมัย    พระศาสนจักรได้รับการเรียกร้องให้ประกาศ พระวรสารตามความเป็นจริงโดยไม่มีการผ่อนปรนใดๆ ทั้งสิ้น

นักบุญ สตานิสเลาส์ อัครสังฆราชของเมืองคราโคเวีย บุรุษเหล็กชาวโปแลนด์ได้ทำเช่นที่ว่านี้ ซึ่งชวนให้เราย้อนระลึกถึงเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่ง คือ เหตุการณ์ของนักบุญ ยอห์น แบปติสต์

 

นักบุญ สตานิสเลาส์ เกิดที่เมืองเซเซปานอฟสกี้ ใกล้เมืองคาโด ในประเทศโปแลนด์ แต่ได้รับการศึกษาที่กรุงปารีส  ต่อมาได้รับเลือกให้เป็นพระสังฆราช  ท่านได้พยายามจัดสังฆมณฑลของท่าน และมีอยู่ 2 สิ่งในสังฆมณฑลของท่าน ที่ท่านรักมากเป็นพิเศษคือ คนจน และบรรดาพระสงฆ์ของท่าน ซึ่งท่านต้องไปเยี่ยมเขาให้ได้ทุกๆปี ท่านไม่ได้ลังเลใจที่จะคว่ำบาตรกษัตริย์ โบเลสเลาที่ 2 กษัตริย์ของประเทศโปแลนด์ในขณะนั้น ที่ประพฤติตนชั่วช้าสามานย์และเป็นที่สะดุด กษัตริย์ได้กล่าวหาท่านว่าเป็นคนทรยศขายชาติ และในวันที่ 11 เมษายน ปี 1079 กษัตริย์ได้ทรงปลิดชีวิตของท่านขณะที่ท่านกำลังถวายบูชามิสซาอยู่

ในปี 1253  ที่เมืองอัสซีซี พระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 4 ได้สถาปนาท่านเข้าไว้ในหมู่นักบุญมรณสักขี

ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของประเทศโปแลนด์ ขอให้เราได้สวดให้ประเทศโปแลนด์ ซึ่งไม่เคยขาดผู้ที่เป็นพยานสำหรับความเชื่อคริสตชนเลย และทุกยุคทุกสมัยพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้พระศาสนจักรได้มี “นายชุมพาบาล” ที่ไม่ยอมถอยหลังใหักับ “หมาป่า”  แต่ได้ยอมเสียสละชีวิตเพื่อ “ฝูงแกะ” ของตนตามแบบอย่างของพระคริสตเจ้า

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัต

1. ขอให้บรรดานายชุมพาบาลได้นำและป้องกันประชาชนของพระเจ้าด้วยความกล้าหาญ
2. ขอให้ทุกคนที่มีความเชื่อในพระคริสตเจ้าได้เจริญชีวิตความเชื่อของตนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขอให้คริสตชนได้รู้จักป้องกันสิทธิของตนต่อสู้กับกฎหมายอันอยุติธรรม
4. แม้ในปัจจุบันนี้ก็ขอให้เราได้รู้จักที่จะตายเพื่อพระคริสตเจ้าดีกว่าที่จะทรยศพระองค

 

ข้อมูลจากเวปไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ