นักบุญแอนดรูว์ อัครธรรมทูต
องค์อุปถัมภ์ของชาวประมง ประเทศรัสเซีย และประเทศสก๊อตแลนด์

ฉลองวันที่ 30 พฤศจิกายน

อันเดรอัส เป็นชื่อกรีกที่ไพเราะมาก ซึ่งมีความหมายว่า “สมเป็นชายชาติบุรุษ” ดูเหมือนว่าท่านจะเป็นคน ใจกว้าง มีความพร้อมเสมอ เปิดเผยมีความกระตือรือร้น นักบุญ แอนดรูว์ เป็นบุตรของผู้เฒ่าโยนา แห่งเบ็ธไซดา (มธ 6:17) เป็นน้องชายของนักบุญเปโตร และได้เป็นลูกศิษย์ของนักบุญยอห์น แบปติสต์ มาก่อน ซึ่งได้ทำให้ท่านรู้จักนักบุญยอห์นอัครธรรมทูตด้วย และพร้อมๆกับนักบุญยอห์นนี่เองที่ท่านได้เป็นสานุศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าเป็นพวกแรก และเป็นท่านเองที่ได้นำพี่ชายคือ นักบุญเปโตรให้มารู้จักพระเยซูเจ้าอีกด้วย (ยน 1:35-42)

การมีปากมีเสียงของท่านในกลุ่มของพวกอัครธรรมทูตรู้สึกว่ามีน้อยครั้งมาก ทว่าแต่ละครั้งก็มีความหมาย และมีความสำคัญมาก ๆ เช่น ต่อหน้าประชาชนที่กำลังหิวโหย โดยท่านได้กล่าวกับพระอาจารย์ว่า มีเด็กคนหนึ่งมีขนมปัง 5 ก้อนและปลา 2 ตัว (ยน 6:9) ซึ่งคล้ายกับว่าจะเป็นการเชื้อเชิญพระองค์ให้ทรงทำอัศจรรย์ และเวลาที่อยู่กับท่านยอห์น แบปติสต์ ท่านคงได้รู้จักกับพวกแอสเซนิสท์เป็นอย่างดี และคงจะรอคอยพระแมสซีอาห์ด้วยความหวังเหมือนกับชนกลุ่มนี้ ดังนั้นจึงเป็นท่านเองที่ได้ตั้งคำถามพระเยซูเจ้า และพระองค์ก็ได้ตอบคำถามนี้ด้วยบทเทศน์ เกี่ยวกับวันสุดท้าย (มก 13:3-37) ที่สุดท่านได้แสดงให้เห็นถึงการมีใจกว้าง เป็นต้น สำหรับปัญหาการแพร่ธรรม คือ พร้อมกับนักบุญฟิลิป ท่านได้รับรองชนต่างศาสนาว่าพวกนี้มีน้ำใจดีและต้องการเข้าหาพระเยซูคริสตเจ้า (ยน 12:20-22)

ตามคำบอกเล่าซึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างแน่ชัดกล่าวว่า นักบุญแอนดรูว์ได้ไปประกาศพระวรสารในประ เทศกรีกและในแถบเอเชียไมเนอร์ และตามคำบอกเล่านี้ ท่านได้สิ้นใจเป็นมรณสักขีที่เมืองปาตราสโซ โดยถูกผูกติดที่ไม้กางเขนที่ทำเป็นตัวอักษร X ดังนั้นกางเขนแบบนี้จึงเรียกกันติดปากว่า “กางเขนของนักบุญแอนดรูว์” ท่านมีชีวิตอยู่ในสภาพทรมานแบบนั้นแค่ 2 วัน แต่ยังเทศน์ให้คนที่อยู่รอบๆตัวฟังได้ ประเทศรัสเซียและสก๊อตแลนด์ได้เลือกนักบุญแอนดรูว์เป็นองค์อุปถัมภ์ พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ได้คืนพระธาตุของนักบุญแอนดรูว์ให้กับพระศาสนจักรตะวันออก พระธาตุนี้ได้รับการเก็บรักษาไว้ในพระวิหารนักบุญเปโตร และได้ถูกนำกลับไปสู่เมืองปาตราสโซ

นักบุญแอนดูรว์ได้เป็น “ธรรมทูต” องค์แรกในบรรดาพวกอัครธรรมทูต นักบุญยอห์นสามารถเป็นพยานถึงเรื่องนี้ได้ เพราะขณะที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกท่าน (ประมาณเวลา 4 โมงเย็น) นักบุญยอห์นก็อยู่ด้วย และทันทีหลังจากที่ได้พบกับพระเยซูเจ้าและนักบุญแอนดรูว์ก็ได้ไปบอกกับซีมอนพี่ชายว่า “เราได้พบพระแมสซียาห์แล้ว” และท่านก็ได้พาพี่ชายไปพบกับพระเยซูเจ้า (ยน 1:41)

การร่วมถวายบูชามิสซาของเราคงจะไม่เกิดผลแต่อย่างใด ถ้าหากว่าเราไม่ได้เริ่มด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเป็นพยานถึงการที่ “ตัวเราได้พบพระคริสตเจ้าแล้ว” และเราก็คงจะไม่มีจิตสำนึกว่าเป็นสิ่งที่เร่งด่วนเพียงใดที่จะพาพี่น้องของเราคนอื่น ๆไปพบกับพระคริสตเจ้า เพื่อให้พระองค์ทรงต้อนรับพวกเขาพร้อม ๆ กับพวกเราด้วยที่โต๊ะเสวยของพระบิดาเจ้า

บทภาวนาวิงวอนนักบุญแอนดรูอัครสาวก
โอ้ นักบุญแอนดรู ผู้เปี่ยมด้วยพระสิริโรจนา
ท่านเป็นคนแรกที่ยอมรับว่า พระเยซูคริสตเจ้าเป็นลูกแกะพระเจ้า และติดตามพระองค์
พร้อมกับนักบุญยอห์น เพื่อนของท่าน
ท่านได้อยู่กับพระเยซูเจ้าในวันแรก ตลอดชีวิตของท่าน และ บัดนี้ ในสวรรค์ชั่วนิรันดร

ท่านได้พานักบุญเปโตร พี่ชายของท่าน มาพบพระคริสตเจ้า
และหลายๆคนมาเป็นผู้ติดตามพระองค์
โปรดดึงเรามาหาพระองค์ด้วย
โปรดสอนเรานำเพื่อนมนุษย์มารู้จักพระเยซูเจ้า รักพระองค์ และถวายตัวรับใช้พระองค์
โปรดช่วยเราศึกษาบทเรียนแห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
เราจะได้แบกกางเขนของเราในชีวิตประจำวันโดยไม่บ่น
ซึ่งจะพาเราไปพบองค์พระเยซูคริสตเจ้า อาแมน