-: ประกาศข่าว :-    
:::: ขอเชิญ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 11.15 น. ที่ห้องอาหารอิราชัยมาเซะ อาคารนันทนาการ ชั้น 2... O Lord, let me truly mean all the promises I make to You. Let me not forget to do all I have said I would do...Amen....To communicate is the beginning of understanding !!