ขอให้ช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดี ในโอกาสเฉลิมฉลองวันพระคริสตสมภพ 2015 และต้อนรับปีใหม่ 2016
นำพาให้ท่านอุดมด้วยพระพร เต็มเปี่ยมด้วยความรักและสันติสุขในจิตใจ
ชมรมคริสตศาสน์ กฟผ.

 

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ
14 ธันวาคม ระลึกถึง น. ยอห์น แห่งไม้กางเขน นักปราชญ์ ประวัติย่อ
16 ธันวาคม ระลึกถึงบุญราศี ทั้ง 7 แห่งสองคอน ประวัติย่อ

 

พระวรสารประจำวัน วันที่ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ธันวาคม 2558

“ 7 1'อย่าตัดสินเขา และท่านจะไม่ถูกพระเจ้าตัดสิน 2ท่านตัดสินเขาอย่างไร พระเจ้าจะทรงตัดสินท่านอย่างนั้น  ท่านใช้ทะนานใดตวงให้เขา พระเจ้าจะทรงใช้ทะนานนั้นตวงให้ท่าน 3ทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้อง แต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองเลย?” (มธ 7:1-3) 

 

เรื่องเล่าแบ่งปัญญ์

Mysterious Staircase

Getting Along

Smile

Time is like a river

Learn to Live

Art of Being Well

 

กิจกรรมเดือนธันวาคม 2558 ข่าวชมรม

ในโอกาสวันพระคริสตสมภพ ขอเชิญสมาชิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องอาหารอิราชัยมาเซะ อาคารนันทนาการ ชั้น 2 เวลา 11.15 น. โดยคุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ เป็นประธานในพิธี หลังพิธีขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

โปรดแจ้งชื่อเข้าร่วมงานที่คุณกมลรัตน์ ชัยกิจ โทร 66029 ภายในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เพื่อความสะดวกในการจัดอาหาร

 

กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2558

วันศุกร์ต้นเดือนที่ 6 พฤศจิกายน 2558 คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ เป็นประธานนพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ ห้องชมรมฯ อาคารนันทนาการ ชั้น 4 ภาพกิจกรรม

 

สันติวนา

เริ่มใช้งานวันที่ 31 มกราคม 2548

จำนวนผู้เข้าชม

ชมรมคริสตศาสน์ กฟผ. (ชคศ.กฟผ.)

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : คุณประกายรัตน์ พิทักษ์นิตินันท์
โทรศัพท์:0 2917 9156, โทรสาร:
0 2917 9156
e-mail : prakairaht@gmail.com