-:: มรรคาศักดิ์สิทธิ์ ::-


บทรำพึงถึงพระมหาทรมานอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสตเจ้า โดย น.บริดจิท แห่งสวีเดน (1303 - 1373)

มรรคาศักดิ์สิทธิ์หรือการเดินรูป14ภาค เป็นการรำพึงเพื่อระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า ช่วง 6 ชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเราตระหนักถึงความรักสุดพรรณาที่พระองค์ทรงมอบให้กับเรามนุษย์

บทรำพึงนี้มาจาก website issara.com แต่งโดยนักบุญบริดจิท

 

 

ท่านนักบุญบริดจิท เล่าว่า เธออยากรู้ว่าพระเยซูเจ้าถูกเฆี่ยนทั้งหมดกี่ครั้ง ในพระมหาทรมานอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์? วันหนึ่งพระองค์ได้เผยให้เธอทราบ "เราถูกเฆี่ยนบนกายของเรารวมทั้งหมด 5,480 ครั้ง ถ้าเธอปรารถนาให้เกียรติแก่รอยแผลเหล่านี้ จงสวดบทข้าแต่พระบิดาและบทวันทามารีอาอย่างละ 15 จบ พร้อมกับรำพึงถึงมหาทรมานของเราทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปี"  

วันที่ 14 มิถุนายน 1303 ในเวลาที่เธอเกิด คุณพ่อเบเนดิก พระสงฆ์ผู้ช่วยคุณพ่อเจ้าวัดแห่งราสโบ กำลังสวดขอพระให้นางอิงบอท คลอดลูกออกมาอย่างปลอดภัย ทันใดนั้นพระสงฆ์ถูกล้อมรอบด้วยเมฆบางๆ มีแสงสว่างไสว แม่พระประจักษ์มา และตรัสว่า "เด็กคนหนึ่งเกิดมาแล้วที่เบอร์กอร์ ทั้งโลกจะฟังเสียงของเธอ"

นักบุญ เกอร์ทรูด, เมคทิลดา, และ แคธเธอลีน แห่งซีเอนา บอกเราว่า พระเยซูเจ้าทรงโปรดปรานคนที่รำพึงถึงพระมหาทรมานอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ กล่าวว่า "พระมหาทรมานอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ควรเป็นบทรำพึงประจำวันของคริสตชน"

นักบุญ อัลเบิร์ท เดอะ เกรท กล่าวว่า "พระเยซูเจ้าทรงพอพระทัย ให้เรารำพึงถึงพระมหาทรมานอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์วันละ 15 นาทีเป็นเวลา 1 ปี มากกว่าให้เราอดอาหารและเครื่องดื่มทุกวันศุกร์เป็นเวลา 1 ปี"

นักบุญออกัสติน เขียนว่า "ไม่มีการรำพึงอะไรซึ่งให้ผลเต็มที่กับวิญญานเรา เท่ากับการรำพึงประจำวันถึงพระมหาทรมานอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า"