-:: ธารน้ำใจให้สังคมน้ำใจ ::-

ธารน้ำใจ...ให้สังคมน้ำใจ

 

ขอเชิญสมาชิกและผู้มีจิตเมตตา ปันน้ำใจเป็นสายธาร เพื่อช่วยเหลือสังคมในโครงการต่างๆ

มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล...คุณพ่อโจเซฟ ไมเออร

มูลนิธิ"ธิดารักษ์"

มูลนิธิ"ภคินีซาเลเซียน"

บ้านซาแนลลี่ เพื่อเด็กติดเชื้อ HIV

บ้านเซเวียร์

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สภากาชาดไทย

รวมพลคนใจดี

โครงการคาทอลิกไทยร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรณีพิบัติภาคใต้