13 ธันวาคม 2558

พระวรสาร ลก 3:10-18 คำประกาศของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง

10เวลานั้น เมื่อประชาชนถามยอห์นว่า "เราจะต้องทำอะไร?" 11เขาก็ตอบว่า "ใครมีเสื้อสองตัว จงแบ่งตัวหนึ่งให้แก่คนที่ไม่มี คนที่มีอาหาร ก็จงทำเช่นเดียวกัน" 12คนเก็บภาษีมาหายอห์นเพื่อรับพิธีล้างด้วย และถามเขาว่า "ท่านอาจารย์ พวกเราจะต้องทำอะไร?" 13ยอห์นตอบว่า "ท่านอย่าเรียกเก็บภาษีเกินพิกัด" 14พวกทหารถามเขาด้วยว่า "แล้วพวกเราเล่า เราจะต้องทำอะไร?" เขาตอบว่า "อย่าขู่กรรโชก  อย่ากล่าวหาเท็จ เพื่อเอาเงิน จงพอใจกับค่าจ้างของตน"

15ขณะนั้น ประชาชนกำลังรอคอย ทุกคนต่างสงสัยว่า ยอห์นเป็นพระคริสต์หรือ? 16ยอห์นจึงประกาศต่อหน้าทุกคนว่า "ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย   แต่ผู้ที่ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้าจะมา และข้าพเจ้าไม่สมควรแม้กระทั่งจะแก้สายรัดรองเท้าของเขา เขาจะทำพิธีล้างท่านเดชะพระจิตเจ้าและด้วยไฟ 17เขากำลังถือพลั่วอยู่แล้ว จะชำระลานนวดข้าวให้สะอาด รวบรวมข้าวใส่ยุ้ง ส่วนฟางนั้นจะเผาเสียในไฟที่ไม่รู้ดับ" 18ยอห์นยังให้ถ้อยคำอื่นอีกมากมาย ตักเตือนและประกาศข่าวดีแก่ประชาชน