-:: เรื่องเล่าแบ่งปัญญ์ ::-

 

  คำนำ 

บทความ นิทาน และบทกวี ที่ปรากฎอยู่ในเรื่องเล่าแบ่งปัญญ์นี้ เป็นการรวบรวมจากเรื่องราวดีๆที่มิตรสหาย ผู้มีความปรารถนาจะแบ่งปันมุมมอง ข้อคิด ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ Forward ต่อๆกันมาให้ ดังนั้นหลายๆเรื่องใน website นี้ อาจไม่ปรากฎนามของผู้แต่ง  จึงใคร่ขออภัยท่านเจ้าของบทความ นิทาน และบทกวี ไว้ ณ ที่นี้ ด้วย

อย่างไรก็ตาม ชมรมฯก็หวังใจว่า ผู้เข้าเยี่ยมชม website นี้ คงจะได้รับประโยชน์จากการอ่านเรื่องราวที่ได้รวบรวมไว้ ไม่มากก็น้อย สมตามเจตนารมณ์ของเจ้าของบทความ นิทาน และบทกวี

Can't Smile

Flowers of Wisdom

Good Friend

Best of National Geographic

Good Thinking

Happy Method

เรื่องราวของหินอ่อน

Inspirations

Moments

LAVIDA-Life

ความรักของสองเรา

Tooth Fairy

Secret of a Happy Life

นิยามความรัก

The loving Gift

Best things in Life