สมโภชพระคริสตสมภพ 2557

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557

ประธานในพิธี

คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์