สมโภชพระคริสตสมภพ 2555

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555

ประธานในพิธี

คุณพ่อศักดิพัฒน์ กิจสกุล
คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล
คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์