พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันพระคริสตสมภพ ปี 2553

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553

คุณพ่อภาคภูมิ วรพรทัศนา และคุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ เป็นประธานในพิธี