พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันพระคริสตสมภพ 2552

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2552

 

คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ

เจ้าอาวาสวัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร (วัดบางเชือกหนัง) ป็นประธานในพิธี