พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันพระคริสตสมภพ

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2549

คุณพ่อวิชัย โภคทวี

จิตตาภิบาลชมรม ป็นประธานในพิธี