พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันพระคริสตสมภพ

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธัวาคม 2548

คุณพ่ออนุชา ไชยเดช เจ้าอาวาสวัดเซนต์ร็อคป็นประธานในพิธ