ฉลองวันแซยิด... พี่สุทัศน์ มาลานิยม

วันที่ 8 สิงหาคม 2546... วันคล้ายวันเกิด พี่สุทัศน์ ครบรอบ 60 ปี

คุณพ่อวิชัย โภคทวี....จิตตาภิบาลชมรมฯมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

ในโอกาสนี้สมาชิกชมรมฯ ทุกคนขอแสดงความยินดีกับพี่
และขอขอบคุณพี่ที่กรุณาเสียสละอุทิศตนเป็นประธานชมรมฯมาเป็นเวลาหลายปี
เพื่อดูแลพวกเราสมาชิก....


ขอพระเป็นเจ้าอวยพระพรชีวิตหลังเกษียณของพี่...ให้ยิ่งวันยิ่งสดใส