อำลา อาลัย สมาชิก ปี 2556

 

วันที่ 12 กันยายน 2556

เลี้ยงอำลา 2 กรรมการ และ 1 สมาชิก ชมรมคริสตศาสน์ กฟผ.

ณ ห้องอาหารคุณต้อม

คุณพิษณุ ทองวีระกุล

ประธานกรรมการ

คุณสุมาลี โสภณ

กรรมการการเงิน

คุณผ่องศรี ช่วยสุวรรณ

สมาชิก

สมาชิกชมรมฯ ร่วมสังสรรค์

 

 

อดีตประธานกรรมการมอบของที่ระลึกผู้เกษียณ

 

 

 

 

ท่ามกลางรอยยิ้มในหมู่สมาชิก

 

 

 

 

จากไปแต่ตัว....หัวใจยังอยู่กับสมาชิกเสมอ