อำลา อาลัย สมาชิก ปี 2554

 

วันที่ 9 กันยายน 2554

เลี้ยงอำลา 2 กรรมการ ชมรมคริสตศาสน์ กฟผ.

ณ ห้องอาหารอิราชัย มาเซะ

คุณประกายรัตน์ พิทักษนิตินันท์

ประธานชมรมฯ

 

 คุณนิรมล เต็มเจริญ

รองประธานชมรมฯ

 

สมาชิกชมรมฯ ร่วมสังสรรค์

สมาชิกมอบของที่ระลึกแทนใจ

ท่ามกลางรอยยิ้มในหมู่สมาชิก

 

จากไปแต่ตัว....หัวใจยังอยู่กับสมาชิกเสมอ