กิจกรรมสัมมนาครั้งที่ 3/2558

"ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตา"

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558

ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

ประธานนำการสัมมนา

คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์