กิจกรรมชมรมครั้งที่ 4/2555

ฟื้นฟูพลังชีวิต ณ บ้านสันติวนา

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555

 

ประธานนำการสัมมนา

คุณพ่อวิชัย โภคทวี

จิตตาภิบาลชมรม