กิจกรรมชมรมครั้งที่ 3/2555

"พิธีถวายอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาแอล สุราษฎร์ธานี"

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555