กิจกรรมสัมมนาครั้งที่ 2/2554 "การก้าวเดินกลับสู่บ้านที่แท้จริง"

ณ บ้านผู้หว่าน นครปฐม

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554

ประธานนำการเข้าเงียบ

คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุ

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์