กิจกรรมชมรม ครั้งที่ 2/2556 สัมมนาฟื้นฟูจิตใจ

"ศีลมหาสนิท คือ องค์ความรักที่ลงมาหาลูกของพระองค์"

ห้องปัญญา สามพราน ริเวอร์ไซด์

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556

ประธานนำการสัมมนา

คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์