กิจกรรมพัฒนาจิตใจเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ครั้งที่ 1/2555

"ปีแห่งความเชื่อ: ท่านแน่ใจหรือว่าท่านเชื่อ"

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2555

ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาล บ้านผู้หว่าน สามพราน

ประธานนำการเข้าเงียบ

คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล