กิจกรรมสัมมนาครั้งที่ 1/2554 "หยุดคิดสักนิด...เพื่อสร้างพลังชีวิตของเรา"

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2554

ศูนย์ฝึกอบรมอภิบาล บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

ประธานนำการเข้าเงียบ

คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์