กิจกรรมชมรมฯ ครั้งที่ 1/2557

สัมมนาฟื้นฟูจิตใจ "แน่ใจนะ...จะได้ไปสวรรค์"

ณ ห้องปัญญา สวนสามพราน นครปฐม

ผู้นำการสัมมนา

คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล

คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์